xs
xsm
sm
md
lg

เทรนด์อาหารแห่งอนาคต กับสถานีแพลนต์เบส แรงไม่หยุด!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์หากพูดถึงอาหารเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญยิ่งต่อการดำรงชีวิตในปัจจัย 4 ที่มนุษย์ต้องมี ดังนั้น ความต้องการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพเพื่อการบริโภคของมนุษย์ได้พัฒนาต่อเนื่องด้วย 3 เสาหลักแห่งคุณภาพอาหาร ประกอบด้วย 1. ความปลอดภัยอาหาร หมายถึง อาหารที่รับประทานได้อย่างปลอดภัย ต้องไม่มีสิ่งปนเปื้อนหรือสารตกค้างทั้งที่เป็นกายภาพ ชีวภาพ หรือเคมี ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคไม่ว่าจะเฉียบพลันหรือสะสม 2. ความมีคุณค่าทางโภชนาการ หมายถึงอาหารที่รับประทานแล้ว เมื่อผ่านระบบการย่อยและดูดซึมเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ สารอาหารเหล่านั้นจะถูกนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต และ 3. ความสุนทรียภาพในการบริโภคอาหาร หมายถึงความสุขในการรับประทานอาหารผ่านโสตสัมผัสทั้ง 5 ของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นความอร่อยจากต่อมรับรสของลิ้น ความเหนียวนุ่มจากการเคี้ยว กลิ่นหอมผ่านประสาทรับกลิ่นของจมูก สีสันและรูปลักษณ์ที่สวยงาม” ดังนั้น ซีพีแรมมีความมุ่งมั่นและดำเนินนโยบายเพื่อสร้างสรรค์และมอบอาหารคุณภาพให้แก่ผู้บริโภคเสมอมา ภายใต้คำขวัญ “อาหารปลอดภัยเพื่อโลกสดใส-Safe Food for a vital World”


แนวทางการบริโภคอาหารของผู้บริโภคบนมาตรฐานใหม่ภายใต้วิถี New Normal การใส่ใจดูแลสุขภาพนำเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ผู้บริโภคเลือกรับประทานอาหาร ซึ่งเทรนด์อาหารแห่งอนาคตจะเป็นกลุ่มอาหารจากโปรตีนทดแทนใหม่ๆ และรวมถึงโปรตีนจากพืช หรือที่รู้จักกันว่า “แพลนต์เบส” (Plant-Based Food) ซึ่งเป็นอาหารจากพืชตระกูลถั่ว เห็ด และสาหร่าย เพื่อรับประทานทดแทนเนื้อสัตว์ สอดรับกระแสผู้บริโภคที่ใส่ใจห่วงใยเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและความปลอดภัยสูง เพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีและยังตระหนักถึงความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย จากข้อมูลการสำรวจตลาดผลิตภัณฑ์แพลนต์เบสในประเทศไทย ซึ่งมีการคาดการณ์จะเติบโตอย่างรวดเร็วและคาดการณ์ปี 2567 จะมีมูลค่าตลาดถึง 4.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งมีแบรนด์ต่างๆ เข้ามาเล่นในสนามนี้อย่างคับคั่ง


เช่นเดียวกับที่ ซีพีแรม ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารพร้อมรับประทาน เข้ามาลงสนามรายแรกๆ เปิดตัวแบรนด์ VG for Love อาหารกลุ่มใหม่สำหรับผู้บริโภคพืชเป็นหลัก “Plant-Based Diet” โดยมีไลฟ์สไตล์สอดคล้องทั้ง 4 ความรัก ได้แก่ รักสุขภาพ รักชีวิตสัตว์ รักสิ่งแวดล้อมและรักษ์โลก ด้วยเมนูยอดฮิต 1. ข้าวผัดกะเพราขี้เมาเห็ดออรินจิ 2. สปาเกตตีขี้เมาเห็ดออรินจิ 3. ข้าวผัดเห็ดออรินจิ 4. ข้าวคะน้าหมูกรอบแพลนต์เบส 5. ข้าวลาบหมูแพลนต์เบส 6. บะหมื่แห้งปลาเส้นทอดแพลนต์เบส 7. ข้าวกะเพราหมูแพลนต์เบส 8. ข้าวกะเพราหมูแพลนต์เบส + ไข่ดาว 9. ข้าวผัดแกงเขียวหวานไก่แพลนต์เบส 10. สปาเกตตีพอร์กบอลแพลนต์เบส ครอบคลุม 5 ประเภทตามกลุ่มการบริโภคอาหาร “Plant-Based-Diet” หรือ PBD Mark และจำหน่ายที่ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven

ปัจจุบันซีพีแรมได้พัฒนาผลิตภัณฑ์แพลนต์เบสเพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายที่บริโภคพืชเป็นหลักและบริโภคแบบยืดหยุ่นเป็นบางมื้ออย่างต่อเนื่อง ปลายปีที่ผ่านมาส่งเมนู ข้าวกะเพราหมูกรอบแพลนต์เบส จัมโบ้บิ๊กเปากะเพราไก่แพลนต์เบส จัมโบ้แกงเขียวหวานไก่แพลนต์เบส ล่าสุดปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาเจาะกลุ่มผู้บริโภคสายเบเกอรี ได้แก่ ขนมปังฟักทองธัญพืช เพื่อรับประทานในมื้อเช้าและเป็นของว่าง ทั้งนี้ จากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์แพลนต์เบสลงตลาด ซีพีแรมได้รับผลตอบรับและการตอบสนองอย่างดีจากกลุ่มผู้บริโภคพืชเป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องคนหันมาบริโภคพืชเป็นหลักมากยิ่งขึ้น และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง


นอกจากนี้ ซีพีแรมมีแนวทางสำคัญด้านความมั่นคงอาหาร (Food Security) และความยั่งยืนอาหาร (Food Sustainability) ซึ่งหลายองค์กรมีการพูดถึงในด้านนี้มากขึ้น โดยมีปัจจัยจากความกังวลเรื่องการขาดแคลนอาหารของมนุษย์ในอนาคต จากจำนวนประชากรโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ปัจจุบันทั่วโลกมีประชากรอยู่ที่ 7,700 ล้านคน และมีการคาดการณ์ว่าในปี 2050 จะเพิ่มเป็น 9,700 ล้านคน และอาจจะเพิ่มเป็น 11,000 ล้านคนในปี 2100 ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการขาดแคลนอาหาร รวมถึงความท้าทายใหม่ที่นานาชาติมีความกังวลจากการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP26) มีเป้าหมายในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศให้เป็นศูนย์ หรือ Net Zero ภายในปี 2050


อย่างไรก็ตาม เพื่อสอดรับกับทิศทางและความเปลี่ยนแปลงในปัจจัยดังกล่าว ซีพีแรมยังมุ่งมั่นในการพัฒนาและวิจัยด้านอาหารด้วย “อาหารแห่งอนาคต” หรือ Foods For The Future ใน 3 นัย ประกอบด้วย 1. อาหารทางเลือกใหม่ เช่น แมลงกินได้ อาหารแพลนต์เบส (Plant-Based Meat) และ Cultured Meat 2. อาหารจำเพาะผู้บริโภค เช่น Functional Foods, Personalized Foods และ 3. อาหารในแนวทางบริโภคใหม่ อาทิ อาหารแพลนต์เบสไดเอต (Plant-Based Diet) โดยมีแมลงที่กินได้ เนื้อสังเคราะห์จากพืช เนื้อสัตว์จากเซลล์เพาะเลี้ยง อาหารฟังก์ชัน อาหารในแต่ละวัย แพลนต์เบส หรือการบริโภค Plant-Based Diet สำหรับแพลนต์เบส หนึ่งในเทรนด์อาหารแห่งอนาคต ได้รับความนิยมในประเทศและต่างประเทศ ด้วยพฤติกรรมการบริโภคที่เน้นเรื่องการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย รวมทั้งการให้ความสำคัญจากวิกฤตทางสิ่งเวดล้อม พร้อมกับร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดความสมดุลตลอดห่วงโซ่อาหาร เพื่อสอดคล้องกับนโยบายและแผนการขับเคลื่อน “อาหารแห่งอนาคต” หรือ Foods For The Future

ทั้งนี้ ซีพีแรมตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง FOOD 3S ขององค์กร ประกอบด้วย 1. ความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety) 2. ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) และ 3. ความยั่งยืนทางอาหาร (Food Sustainability) โดยคำนึงถึงการสร้างคุณค่าสูงสุดให้แก่ผู้บริโภค และพร้อมที่จะส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพ ซึ่งนอกจากรสชาติอร่อยแล้ว ต้องมีความปลอดภัยและให้คุณค่าทางโภชนาการ รวมถึงสุนทรียภาพในการบริโภคอาหารอีกด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น