xs
xsm
sm
md
lg

“สินิตย์” สั่งดูแลงาน “ศิลปหัตถกรรม” เน้นคุ้มครอง-ป้องกันการเลียนแบบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“สินิตย์” มอบสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย ผนึกกำลังกรมทรัพย์สินทางปัญญาดูแลงานศิลปหัตถกรรมไทยให้ได้รับการคุ้มครองและป้องกันการลอกเลียนแบบ เหตุเป็นงานที่เป็นอัตลักษณ์ บางชิ้นงานมีหนึ่งเดียวในโลก SACIT เตรียมลงพื้นที่ 4 ภาคลุยให้ความรู้ทันที แผนต่อไปดันขึ้นทะเบียน GI ด้วย

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ SACIT ประสานความร่วมมือกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ผนึกกำลังในการปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในงานศิลปหัตถกรรมไทย ซึ่งเป็นงานที่สร้างสรรค์ขึ้นจากอัตลักษณ์ท้องถิ่นหรือชุมชน ให้ได้รับการคุ้มครอง และป้องกันการลอกเลียนแบบงานศิลปหัตถกรรมของไทย เพื่อดูแลผู้ประกอบการท้องถิ่น และสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้ได้เพิ่มขึ้น

“งานศิลปหัตถกรรมของไทยเป็นงานที่มีการผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ หรือนำนวัตกรรมมาผสมผสานให้ชิ้นงานมีเอกลักษณ์ ตลอดจนกระบวนการผลิตล้วนสร้างสรรค์มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือเป็นการสืบทอดต่อกันมาในแต่ละพื้นที่ ส่งผลให้ในบางชิ้นงานมีเพียงหนึ่งเดียวในโลก จึงถือเป็นหนึ่งในทรัพย์สินทางปัญญาที่จะต้องได้รับการปกป้องคุ้มครอง และยังเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาของคนไทยให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น พร้อมกับการปกป้องคุ้มครอง” นายสินิตย์กล่าว

นายพรพล เอกอรรถพร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย กล่าวว่า SACIT จะร่วมมือกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาในการลงพื้นที่ 4 ภูมิภาค เพื่อไปเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการชุมชน หรือชาวบ้าน ที่พัฒนางานหรือผลิตงานด้านศิลปหัตถกรรมในจังหวัดต่างๆ ในเรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ศิลปหัตถกรรม และการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญากรณีที่มีการละเมิดเกิดขึ้น เพื่อรักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของตนเอง

ทั้งนี้ ยังมีแผนที่จะประสานงานกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทยในพื้นที่ต่างๆ เพื่อผลักดันงานศิลปหัตถกรรมไทยที่มาจากภูมิปัญญาดั้งเดิมและสะท้อนภูมิศาสตร์นั้นๆ เพื่อขับเคลื่อนการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น