xs
xsm
sm
md
lg

SN Group ผนึกจุฬาฯ ระดมผู้เชี่ยวชาญรัฐ-เอกชนถกพัฒนาเมืองแห่งอนาคต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์SN Group ผู้นำนวัตกรรมบริหารจัดการน้ำครบวงจร จับมือคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเวทีประชุมวิชาการ หนุนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ มุ่งลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ แก้ปัญหาโลกร้อนยั่งยืน
 
บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (GUSCO) และ บริษัท เจม เอ็นไวรันเมนทัล แมเนจเม้นท์ จำกัด (GEM) ในเครือ SN Group ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมน้ำครบวงจร ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การพัฒนาชุมชนอัจฉริยะและยั่งยืนเพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอน” งานนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์จากหลายองค์กรมาร่วมระดมความคิดเห็นในการกำหนดแนวทางการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะและยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม มุ่งไปสู่การพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ที่มีเป้าหมายตามเกณฑ์ขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals ; SDG) รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สมดุล ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและคำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาเมืองแห่งอนาคต ที่จะมุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนรับมือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ณ ทรู ไอคอน ฮอลล์ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 ไอคอนสยาม
กำลังโหลดความคิดเห็น