xs
xsm
sm
md
lg

ยอดทะลุล้าน ขานรับนโยบายส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการจัดตลาดนัดผ้าไหมเมืองสุรินทร์เป็นประจำทุกวันเสาร์ของสัปดาห์ ณ บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ (หลังเก่า) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ บูรณาการเชื่อมโยงการจัดตลาดตามโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) ร่วมด้วย ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับผลกระทบในช่วงวิกฤตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้มีช่องทางการตลาดที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ในระดับ 1-3 ดาว ผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา และผลิตภัณฑ์ในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ได้กระจายสินค้าถึงมือผู้บริโภค และสามารถยกระดับรายได้เพิ่มขึ้น

ตามนโยบายของ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์ภิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้มอบนโยบายให้บุคลากรหน่วยงานภาครัฐและผู้สนใจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์สวมใส่ผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ทุกวันอังคาร และผ้าไทย ผ้าไหมสุรินทร์ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ส่งผลให้บรรยากาศการซื้อขายผ้าไหมสุรินทร์คึกคักขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ยอดจำหน่ายผ้าไหมรวมกว่า 1 ล้านบาท และยอดจำหน่ายผ้ามัดหมี่ลายพระราชทาน “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” มีการจำหน่ายเพิ่มขึ้นกว่า 8 เท่าของการจำหน่ายปกติ และไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ซื้อ

สำหรับวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เป็นการจัดตลาดนัดผ้าไหมเมืองสุรินทร์ ครั้งที่ 54 มีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์จากไหม ผลิตภัณฑ์สินค้าอื่นๆ ร่วมจำหน่ายจำนวนทั้งสิ้น 46 ร้าน ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหม และสินค้า OTOP รวมทั้งสิ้น 1,069,100 บาท โดยมียอดจำหน่ายสะสมการจัดตลาดนัดผ้าไหมเมืองสุรินทร์ ครั้งที่ 1-54 รวมทั้งสิ้น 42,457,714 บาท


กำลังโหลดความคิดเห็น