xs
xsm
sm
md
lg

กรมการพัฒนาชุมชนคัดสุดยอด 48 สินค้าโอทอปปั้นขึ้นแท่นสินค้าพรีเมียม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมการพัฒนาชุมชน คัดผลิตภัณฑ์เด่น 48 โอทอปประเภทของใช้ ของตกแต่งและของที่ระลึก ปั้นขึ้นแท่นสินค้าพรีเมียมเข้าสู่ตลาดออนไลน์ ออฟไลน์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์โอทอป กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา

กรมการพัฒนาชุมชน มอบให้สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน โดย นายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐานประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึกภายใต้แนวคิดหลักการตลาดนำการผลิต “ดูดีมีสไตล์” ว่า


กรมการพัฒนาชุมชนได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และต่อยอดทางความคิดจากผู้เชี่ยวชาญทางการตลาดทั้ง 4 หน่วยงาน ได้แก่ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชันแนล สุขสยามห้างสรรพสินค้า ไอคอนสยาม บริษัทไพร์ซซ่า จำกัด ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม price za เครื่องมือค้นหาสินค้าและเปรียบเทียบราคา และเทพช็อป ร้านค้าออนไลน์ LnwShop คัดเลือกผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอทอปที่เข้าร่วมโครงการประเภทของใช้ของตกแต่ง ของที่ระลึก จำนวน 475 รายจากทั่วประเทศให้เหลือสุดยอดผลิตภัณฑ์เด่น จำนวน48 ผลิตภัณฑ์

ทั้งนี้ เพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนา 4 ด้านคือ ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การสร้างตราสินค้าและด้านการตลาดต่อยอดไปสู่สินค้าพรีเมียม ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า รวมถึงการขยายตลาดให้กว้างขึ้นทั้งในรูปแบบหน้าร้านหรือออฟไลน์และตลาดออนไลน์


โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์โอทอปกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐานประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ภายใต้แนวคิดหลักการตลาดนำการผลิต “ดูดีมีสไตล์” เป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ให้กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพ รูปแบบผลิตภัณฑ์และการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ ตลอดจนบรรจุภัณฑ์ให้เป็นสินค้าที่ตรงกับความต้องการของตลาดและกลุ่มเป้าหมาย

โครงการดังกล่าวเปิดให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอทอปกลุ่มของใช้ของตกแต่ง ของที่ระลึก จำนวน 475 ราย ทั่วประเทศเข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การสร้างตราสินค้าและด้านการตลาด ในรูปแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E -Learning) บนระบบออนไลน์ของ Line Official Account : Tamdeemark ซึ่งมีจำนวน 14 หลักสูตร พร้อมกับมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำตลอดโครงการ


“ความคืบหน้าในการดำเนินโครงการ ซึ่งขณะนี้ทีมที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้เริ่มให้คำปรึกษาผู้ประกอบการเป็นรายๆ ไป ถือเป็นพี่เลี้ยงให้ผู้ประกอบการที่จะคอยให้คำแนะนำด้านต่างๆ เพื่อการพัฒนาสินค้ายกระดับให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ต้นแบบทั้ง 48 ผลิตภัณฑ์ ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์เด่นที่มีคุณภาพสู่การแข่งขันในตลาดได้ เพียงแต่ต้องมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์เพิ่มสีสันให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์โดยเน้นให้ตอบโจทย์การขนส่งในปัจจุบัน” นายวรงค์ กล่าว

ทั้งนี้ ภายหลังจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์พรีเมียมทั้ง 48 ผลิตภัณฑ์เป็นที่เรียบร้อย กรมการพัฒนาชุมชนจะร่วมกับพันธมิตรผู้ประกอบการรายใหญ่ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อที่จะนำเข้าสู่กิจกรรมทดสอบตลาดจริงให้เกิดการจัดจำหน่ายในช่องทางที่หลากหลายเพิ่มขึ้น เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้สร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ต่อยอดกลุ่มเป้าหมาย เกิดผลกำไรนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เสริมสร้างความมั่นคงเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากรวมทั้งเศรษฐกิจหลักของประเทศอีกด้วย
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น