xs
xsm
sm
md
lg

สนามบินดอนเมืองปิดซ่อมรันเวย์ตะวันตกตั้งแต่ 4 พ.ย. ยันไม่กระทบเที่ยวบิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สนามบินดอนเมืองปิดทางวิ่งฝั่งตะวันตกซ่อมแซมพื้นผิว เริ่ม 4 พ.ย. 64 ถึง 23 ก.พ. 65 เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานระยะยาว ยันเหลือใช้ 1 รันเวย์ไม่กระทบการบิน พร้อมปรับแผนซ่อมยืดหยุ่นกับปริมาณจราจร

ร.ต.ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กล่าวว่า สนามบินดอนเมืองมีแผนการดำเนินงานการปรับปรุงพื้นผิวทางวิ่ง (Runway) ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 จำนวน 270 วัน ซึ่งจะเป็นการซ่อมแซมทางวิ่ง 21R - 03L ความยาว ประมาณ 3,400 เมตร (จากความยาวทั้งหมด 3,700 เมตร) ความกว้าง 60 เมตร โดยจะดำเนินการปิดใช้ทางวิ่ง 21R - 03L เป็นช่วงเวลา และยังคงเปิดใช้งานทางวิ่ง 21L - 03R เป็นปกติ
ช่วงแรกจะเริ่มดำเนินการซ่อมแซมในระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 (ความยาวประมาณ 2,400 เมตร)

รวมถึงได้ออกประกาศเพิ่มเติมเอกสารแถลงข่าวการบิน (AIP Supplement) จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เรียบร้อยแล้ว และที่ผ่านมาสนามบินดอนเมืองได้มีการประสานงานและจัดการประชุมเพื่อหารือและรับฟังความคิดเห็นต่างๆ ในการซ่อมแซมทางวิ่ง 21R - 03L อยู่เป็นประจำ

รวมทั้งมีการกำหนดมาตรการ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติและแผนเผชิญเหตุต่างๆ ในการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการสนามบินดอนเมือง ร่วมกับบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.), สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.), กองทัพอากาศ, สายการบินที่ให้บริการ ณ ทดม., บริษัทตัวแทนให้บริการภาคพื้น ณ ทดม. และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และหากสายการบินมีความประสงค์จะเพิ่มปริมาณเที่ยวบิน ทางสนามบินดอนเมืองจะดำเนินการปรับแผนการซ่อมแซม โดยจะมีกำหนดการประชุมแผนการดำเนินงานปรับปรุงพื้นผิวทางวิ่งดังกล่าวทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน และหากมีการเปลี่ยนแปลงก็จะทำการออกประกาศนักบิน (NOTAM) อีกครั้ง

นอกจากนี้ สนามบินดอนเมืองได้มีการดำเนินงานในระบบการจัดการด้านนิรภัยของสนามบิน (Safety Management) ซึ่งจะมีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงเพื่อบริหารความปลอดภัย รวมถึงมีแผนเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งก่อนและตลอดระยะเวลาดำเนินงานจนสิ้นสุดการปรับปรุงซ่อมแซมทางวิ่ง เพื่อให้การบริหารจัดการการจราจรทางอากาศทุกเที่ยวบินมีประสิทธิภาพ เกิดความคล่องตัวและมีความปลอดภัยสูงสุด

ทั้งนี้ มั่นใจว่าแผนการซ่อมแซมทางวิ่ง 21R-03L มีความสอดคล้องกับปริมาณอากาศยานที่เข้ามาใช้ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับตารางการบินตามนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล การบริหารจัดการห้วงอากาศและระยะเวลาของแต่ละเที่ยวบินที่จะทำการบินจากสนามบินต้นทาง รวมถึงการบริหารหลุมจอดอากาศยาน จะไม่มีผลกระทบต่อการให้บริการของสนามบินดอนเมือง

การปรับปรุงซ่อมแซมทางวิ่งในครั้งนี้มีความจำเป็นที่ต้องเร่งรัดให้มีการดำเนินการตามแผน เนื่องจากในสถานการณ์ปกติ สนามบินดอนเมืองมีการรองรับจำนวนเที่ยวบินจำนวนมากในแต่ละวัน เพื่อให้คุณภาพพื้นผิวทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดอากาศยานสามารถรองรับน้ำหนักของอากาศยานขนาดใหญ่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่อยู่ในมาตรฐานสากล

ในส่วนของอาคารผู้โดยสาร สนามบินดอนเมืองจะจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร โดยจะจัดพื้นที่รองรับการพักรอ เพิ่มเก้าอี้ ตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก รวมทั้งจะจัดเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้โดยสาร และผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสอบถาม ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสายการบินในการให้ความช่วยเหลือผู้โดยสาร ทั้งนี้ ทดม.มุ่งมั่นในการพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการได้รับความปลอดภัย ความสะดวกสบาย
กำลังโหลดความคิดเห็น