xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ รฟท.ลงใต้พบพนักงาน พร้อมถกมาตรการรักษาความปลอดภัยเดินรถ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ผู้ว่าฯ รฟท.ลงพื้นที่สถานีหาดใหญ่ ประชุมร่วมฝ่ายความมั่นคง ตรึงมาตรการรักษาความปลอดภัยในการเดินรถจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเร่งซ่อมระบบอาณัติสัญญาณ พร้อมกับมอบสิ่งของเป็นขวัญกำลังใจให้คนรถไฟในพื้นที่เสี่ยงภัย

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2564 นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) พร้อมผู้บริหารการรถไฟฯ เดินทางลงพื้นที่สถานีชุมทางหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อประชุมติดตามการปฏิบัติงานและมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมศูนย์ขนถ่ายตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ (CY) สถานีบางกล่ำ และพูดคุยแลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็นกับพนักงานสถานี โรงรถจักร สหภาพแรงงานฯ หาดใหญ่ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

ทั้งนี้ ผู้ว่าการการรถไฟฯ ได้มอบของที่ระลึกให้พนักงานด้านปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย พนักงานรถไฟ ตำรวจรถไฟ กองร้อยรักษาดินแดนประจำขบวนรถไฟ พร้อมทั้งได้ดำเนินการหารือพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย และติดตามการปูนบำเหน็จเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานในพื้นที่อีกด้วย

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าฯ รฟท. กล่าวว่า การรถไฟฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดูแลความปลอดภัยในการเดินทางแก่ผู้โดยสาร และพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคน โดยได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายความมั่นคง พร้อมทั้งตำรวจรถไฟ และอาสาสมัครรักษาดินแดน เพื่อจัดทำแผนความปลอดภัยของการเดินรถในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งซักซ้อมทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างความปลอดภัยในการบริการเดินทาง 

ขณะเดียวกันยังได้เร่งติดตามการซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ ระบบรางในพื้นที่เสี่ยงภัยที่ชำรุดเสียหายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตลอดจนได้พิจารณาแผนเดินรถเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยในการให้บริการภายในพื้นที่เสี่ยงด้วย ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนทุกคนมีความมั่นใจว่าจะได้รับการดูแลจากการรถไฟฯ อย่างดีที่สุด 

ส่วนการตรวจเยี่ยมศูนย์ขนถ่ายตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ (CY) แห่งแรกในจังหวัดสงขลา ที่หน้าสถานีรถไฟบางกล่ำ จังหวัดสงขลา การรถไฟฯ ได้มีการผลักดันเป็นศูนย์ให้บริการขนส่งทางรางที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม เพื่อต้องการส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางตู้คอนเทนเนอร์ผ่านระบบรางเชื่อมโยงไปยังภูมิภาคอื่นของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้ประกอบการหันมาใช้บริการขนส่งทางรางเพิ่มขึ้น เพื่อช่วยประหยัดค่าขนส่ง เสริมศักยภาพในระบบโลจิสติกส์ ลดปัญหาความแออัดจราจรทางถนน และสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นได้อีกทางหนึ่งด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น