xs
xsm
sm
md
lg

หน่วยรบ สอ.รฝ. เตรียมพร้อมกองพันช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมฯ รับมือภัยธรรมชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวศรีราชา - หน่วยรบ สอ.รฝ. เตรียมพร้อมกำลัง 439 นาย กองพันช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ รับมือภัยธรรมชาติ

วันนี้ ( 5 ต.ค.) กองทัพเรือ โดยพลเรือตรี สรวุท ชวนะ ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (ผบ.สอ.รฝ.) ได้ตรวจความพร้อมกองพันช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (HA/DR) เพื่อเตรียมให้การช่วยเหลือประชาช และรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ

โดยมีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพร้อมยุทโธปกรณ์ช่าง เครื่องจักรกลหนัก แถวรับการตรวจ ณ หน้ากองบัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


พลเรือตรี สรวุท ชวนะ กล่าวว่าตามที่ กองทัพเรือ สั่งการให้หน่วยต่าง ๆ เตรียมรับมือต่อสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยเฉพาะการเกิดน้ำท่วมสูงจนส่งผลให้ประชาชนไร้ที่อยู่อาศัย บ้านเรือนได้รับความเสียหาย ขาดแคลนอาหารและไร้ที่อยู่อาศัย

โดยกองพันช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (HA/DR) หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ได้เตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดพร้อมปฏิบัติภารกิจให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทันที ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับ กองพันช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (HA/DR) มีภารกิจขีดความสามารถในการบรรเทาสาธารณภัยบนบก การช่วยเหลือทางการแพทย์ การเคลื่อนย้ายอพยพผู้ประสบภัย การรักษาความปลอดภัยและจัดระเบียบพื้นที่ การซ่อมสร้างฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ประสบภัย ตลอดจนสามารถสนองภารกิจอื่น ๆ ตามสั่งการของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ

ปัจจุบันมีกำลังพลที่ประกอบด้วย ฝ่ายอำนวยการ, กองร้อยค้นหาช่วยเหลือ เคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยทางบก (USAR) ,กองร้อยรักษาความปลอดภัยจัดระเบียบพื้นที่ , กองร้อยบรรเทาสาธารณภัยและสนับสนุนลำเลียง , กองร้อยซ่อมสร้าง 66 นายและกองร้อยพยาบาลและชุดคัดกรองผู้ประสบภัย รวมทั้งสิ้น 439 นาย
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น