xs
xsm
sm
md
lg

ถนน ทช. 29 สายอ่วม! น้ำท่วมสูงคอสะพานขาด รถผ่านไม่ได้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมทางหลวงชนบทเผยถนนในพื้นที่ 15 จังหวัดยังถูกน้ำท่วม รวม 55 สายทาง โดยมี 29 สายระดับน้ำสูง เส้นทางชำรุด คอสะพานขาด รถยังไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้ เตรียมเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือเข้าแก้ไขทันทีหลังน้ำลด

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า สำนักบำรุงทาง ทช.ได้รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในวันที่ 3 ต.ค. 64 เวลา 08.30 น. ว่ามีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 15 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา, สระบุรี, ชัยนาท, ลพบุรี, สิงห์บุรี, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ชัยภูมิ, ขอนแก่น, นครสวรรค์ , กำแพงเพชร, ตาก, อุทัยธานี, สุโขทัย และสระแก้ว รวม 55 สายทาง โดยสามารถสัญจรผ่านได้ 26 สายทาง

และมีเส้นทางที่ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 29 สายทาง เนื่องจากน้ำท่วมสูง 21 สายทาง (21 แห่ง), เส้นทางขาด/โครงสร้างทางชำรุด/กัดเซาะ 3 สายทาง (3 แห่ง), สะพานขาด/คอสะพานขาด/ทรุดตัว 4 สายทาง (4 แห่ง), ไหล่ทาง/คันทาง พังทลาย/คอสะพาน/ดินไหล่เขาสไลด์ 1 สายทาง (1 แห่ง) ดังนี้

1. สายทาง สท.4001 แยก ทล.1293-บ้านหนองกระดิ่ง อ.กงไกรลาศ, คีรีมาศ จ.สุโขทัย น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+300 ถึง 2+500)
2. สายทาง นว.4048 แยก ทล.3004-บ้านเขาน้อย อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ คอสะพานทรุดตัว (ช่วง กม.ที่ 8+000 ถึง 15+000)
3. สายทาง นว.2057 แยก ทล.11-บ้านโคกเดื่อ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ คอสะพานทรุดตัว (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 12+000)
4. สายทาง นว.3102 แยก ทล.117-บ้านเนิน อ.เก้าเลี้ยว, ชุมแสง จ.นครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 8+300 ถึง 11+100)
5. สายทาง กพ.020 สะพานข้ามแม่น้ำวงก์ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร สะพานทรุดตัว (ช่วง กม.ที่ 0+460)
6. สายทาง นม.1015 แยก ทล.2-บ้านหนองหัวฟาน อ.โนนสูง, ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 16+600 ถึง 17+550)
7. สายทาง นม.6019 บ้านโนนสูง-บ้านโนนไทย อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา น้ำท่วมสูง 120 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+700 ถึง 7+500)
8. สายทาง นม.4027 แยก ทล.2160-บ้านโคก อ.คง, แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา น้ำท่วมสูง 100 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 36+500 ถึง 36+935)
9. สายทาง นม.1046 แยก ทล.2-บ้านสะแทด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา น้ำท่วมสูง 70 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+800 ถึง 1+550)
10. สายทาง นม.1063 แยก ทล.2-บ้านบุหญ้าคา อ.คง, โนนสูง จ.นครราชสีมา น้ำท่วมสูง 80 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 0+200)
11. สายทาง ชย.3002 แยก ทล.201-บ้านเขว้า อ.เมืองชัยภูมิ, บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 2+600 ถึง 2+800)
12. สายทาง ชย.3003 แยก ทล.202-แยก ทล.2065 อ.เมือง, คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 80 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+400 ถึง 7+000)
13. สายทาง ชย.3010 แยก ทล.205-อ่างเก็บน้ำลำคันฉู อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+600 ถึง 2+800)
14. สายทาง ชย.3033 แยก ทล.225-แยกทางหลวงชนบทสาย ชย.3019 อ.บ้านเขว้า, หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+500 ถึง 2+500)
15. สายทาง ชย.4040 แยก ทล.2065-แยก ทล.2233 อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 2+000 ถึง 7+000)
16. สายทาง ชย.5041 แยกทางหลวงชนบท ชย.3003-แยก ทล.202 อ.คอนสวรรค์, แก้งสนามนาง จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 70 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 3+000 ถึง 6+500)
17. สายทาง ชย.3055 แยก ทล.225-แยก ทล.201 อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 2+464)
18. สายทาง ขก.3037 แยก ทล.229-บ้านสำราญ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 150 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 3+300 ถึง 4+300)
19. สายทาง ขก.1039 แยก ทล.2-บ้านหนองไห อ.บ้านแฮด, มัจฉาคีรี จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 10+200 ถึง 14+250)
20. สายทาง ขก.3054 แยก ทล.229-บ้านโพธิ์ไชย อ.มัจฉาคีรี, โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 150 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 5+900 ถึง 16+600)
21. สายทาง ขก.3029 แยก ทล.229-บ้านโนนสะอาด อ.ชนบท, แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 100 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 12+000 ถึง 30+000)
22. สายทาง ชน.4005 แยก ทล.3244-บ้านหัวรอ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ไหล่ทางชำรุด (ช่วง กม.ที่ 1+000 ถึง 1+100)
23. สายทาง สห.2006 แยก ทล.32-แยก ทล.311 อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+429 ถึง 1+800)
24. สายทาง ลบ.1030 แยก ทล.1-บ้านถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 9+800 ถึง 12+463)
25. สายทาง ลบ.5129 เลียบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฝั่งซ้าย (ตอนลพบุรี) อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี น้ำท่วมสูง 90 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 6+000)
26. สายทาง ลบ.5183 แยกทางหลวงชนบท ลบ.4056-บ้านเขาราบ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี คอสะพานทรุดตัว (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 1+135)
27. สายทาง สบ.4016 แยก ทล.3224-บ้านแสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 7+000 ถึง 7+150)
28. สายทาง สบ.4020 แยก ทล.3017-บ้านดงมะเกลือ อ.วังม่วง จ.สระบุรี น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 6+200 ถึง 6+450)
29. สายทาง สก.3007 แยก ทล.348-บ้านเขาน้อยพรมสุวรรณ อ.โคกสูง, วัฒนานคร จ.สระแก้ว เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 11+450 ถึง 11+650)

ทั้งนี้ ทช.ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือน และจัดเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือเข้าอำนวยความปลอดภัยและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และจะรายงานสถานการณ์ให้รับทราบเป็นระยะๆ ขอความร่วมมือประชาชน สังเกตป้ายเตือน โปรดระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษ โดยสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146
กำลังโหลดความคิดเห็น