xs
xsm
sm
md
lg

ถนน ทช. 7 จังหวัดน้ำท่วม-คอสะพานทรุด ระดมเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ทช.เผยถนน 7 จังหวัดน้ำท่วมแล้วรวม 23 สายทาง สาย นม.3038 อ.ด่านขุนทด น้ำสูง 100 ซม. สาย กจ.4050 อ.บ่อพลอย กาญจนบุรี คอสะพานทรุดตัว ระดมเจ้าหน้าที่ดูแลช่วยเหลือ

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดวันที่ 26 ก.ย. 64 เวลา 08.30 น. ว่า มีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี, นครราชสีมา, ชัยภูมิ, ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, สุโขทัย และกาญจนบุรี รวม 23 สายทาง

โดยมีสายทางที่สามารถสัญจรผ่านได้ 19 สายทาง  ดังนี้

• สายทาง สท.3017 แยก ทล.101-บ้านนาโพธิ์ อ.เมือง จ.สุโขทัย น้ำท่วมสูง 10 เซนติเมตร

• สายทาง นม.4008 แยก ทล.2148-บ้านปะคำ อ.ด่านขุนทด, พระทองคำ จ.นครราชสีมา น้ำท่วมสูง 15 เซนติเมตร

• สายทาง นม.4006 แยก ทล.2226-อำเภอห้วยแถลง อ.พิมาย, ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา น้ำท่วมสูง 10 เซนติเมตร

• สายทาง นม.3059 แยก ทล.201-บ้านห้วยบง อ.สีคิ้ว, ด่านขุนทด (น้ำกัดเซาะผิวจราจรและคันทาง) ติดตั้งป้ายเตือน สามารถสัญจรผ่านได้

• สายทาง ชย.4030 แยก ทล.2037-แยก ทล.2055 อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ท่วมสูง 30 เซนติเมตร

• สายทาง ชย.3001 แยก ทล.201-แยก ทล.2159 อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ท่วมสูง 20 เซนติเมตร

• สายทาง ชย.3002 แยก ทล.201-แยกบ้านเขว้า อ.จัตุรัส, บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ท่วมสูง 20 เซนติเมตร

• สายทาง ชย.3055 แยก ทล.225-แยก ทล.201 อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ท่วมสูง 35 เซนติเมตร
  
• สายทาง ชย.2004 แยก ทล.12-แยก ทล.201 อ.คอนสาร, ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ท่วมสูง 10 เซนติเมตร

• สายทาง ชย.3009 แยก ทล.201-แยก ทล.2051 อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ท่วมสูง 20 เซนติเมตร

• สายทาง ชย.3026 แยก ทล.201-แยก ทล.2389 อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ท่วมสูง 8 เซนติเมตร

• สายทาง ชย.3013 แยก ทล.201-แยก ทล.205 อ.จตุรัส, บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ท่วมสูง 35 เซนติเมตร

• สายทาง ชย.4035 แยก ทล.2180-แยก ทล.2369 อ.เนินสง่า, พระทองคำ จ.ชัยภูมิ ท่วมสูง 15 เซนติเมตร

• สายทาง ขก.3037 แยก ทล.229-บ้านสำราญ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 20 เซนติเมตร

• สายทาง ขก.3055 แยก ทล.229-บ้านมูลนาค อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 15 เซนติเมตร

• สายทาง ศก.3071 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ แยก ทล. 221-บ้านหนองคู อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ น้ำท่วมสูง 10 เซนติเมตร

• สายทาง ศก.3058 แยก ทล.220-บ้านหนองหมากแซว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ น้ำท่วมสูง 10 เซนติเมตร

• สายทาง ศก.5049 แยกทางหลวงชนบท ศก.4003-บ้านโคก อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ น้ำท่วมสูง 20 เซนติเมตร

• สายทาง ลบ.4069 แยก ทล.2260-บ้านซับลังกา อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี น้ำท่วมสูง 20 เซนติเมตร

และมีสายทางที่ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 4 สายทาง คือ

• สายทาง นม.3038 แยก ทล.201-บ้านดอนใหญ่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา น้ำท่วมสูง 100 เซนติเมตร

• สายทาง นม.4058 แยก ทล.2369-บ้านคูเมือง อ.บ้านเหลื่อม, ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร

• สายทาง สท.4011 แยก ทล.1056-บ้านสระบัว อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร

• สายทาง กจ.4050 แยก ทล.3086-บ้านลำอีซู อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี เนื่องจากคอสะพานทรุดตัว

ทั้งนี้ ทช.ขอความร่วมมือประชาชนโปรดระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษ และโปรดสังเกตป้ายเตือน โดยแขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือน และจัดเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือเข้าอำนวยความปลอดภัยและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนอย่างทันท่วงที ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดย ทช.จะรายงานสถานการณ์ให้รับทราบเป็นระยะๆ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146
กำลังโหลดความคิดเห็น