xs
xsm
sm
md
lg

“Techsauce” ผนึก “Slingshot Group” เสริมความแกร่งองค์กรธุรกิจไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์Techsauce ผนึกความร่วมมือครั้งสำคัญกับ “Slingshot Group” มุ่งเสริมความแข็งแกร่งให้องค์กรธุรกิจไทย นำจุดแข็งและความเชี่ยวชาญยกระดับการให้บริการพัฒนาทักษะ Hard Skill และ Power Skill แก่บุคลากร ในองค์กรทั่วประเทศ พร้อมสร้างการเติบโตในศตวรรษที่ 21
 
นางสาวอรนุช เลิศสุวรรณกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด เปิดเผยว่า Techsauce มุ่งมั่นที่จะเสริมความแข็งแกร่งทางดิจิทัลและสนับสนุนการสร้างระบบนิเวศ (Ecosystems) ของผู้ประกอบการสตาร์ทอัพไทยมาโดยตลอด เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ธุรกิจในประเทศไทยเติบโตในระดับนานาชาติ พร้อมทั้งขยายร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำในต่างประเทศ จัดงานสร้างพื้นที่ให้แก่สตาร์ทอัพไทยไปโดดเด่นในเวทีระดับโลก 

ล่าสุด ในเดือนสิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา Techsauce และ Slingshot Group (สลิงชอท กรุ๊ป) บริษัทที่ปรึกษาไทยที่โดดเด่นด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำและองค์กร ได้ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญ เพื่อร่วมมือยกระดับ “การให้บริการ Upskill & Reskill แก่บุคลากรให้ทันต่อยุค Digital Disruption” ในองค์กรทั่วประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการพัฒนาทักษะให้แก่บุคลากรขององค์กรต่าง ๆ

สำหรับความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง Techsauce และ Slingshot Group ที่จะนำความเชี่ยวชาญของแต่ละองค์กรมาผนึกกำลังเพื่อสร้างบริการที่ดีสุดนำเสนอแก่ทุกองค์กรในประเทศไทย โดย Techsauce จะมีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลเทคโนโลยี และการเป็น Knowledge Sharing Platform ที่รวบรวมและถ่ายทอดคอนเทนท์ด้านเทคโนโลยีในโลกธุรกิจและนวัตกรรมไว้อย่างครบวงจรที่สุดในประเทศไทย ส่วน Slingshot Group เป็นที่ปรึกษาที่โดดเด่นด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้นำและองค์กร จึงเป็นการประสานจุดแข็งที่ลงตัวอย่างยิ่ง
 
ทั้งนี้ พนักงานที่ได้เข้าร่วม Upskill & Reskill ทั้ง Hard Skill และ Power Skill จะมีทักษะที่ครอบคลุมและเต็มศักยภาพ รวมถึงสามารถกำหนดแนวทางที่สำคัญและวางกลยุทธ์เพื่อพัฒนาองค์กรได้ในระยะยาว พร้อมกับการเพิ่มทักษะใหม่ให้มากขึ้น รองรับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และก้าวสู่การเป็นพนักงานในโลกยุคใหม่ที่ทุกบริษัทต่างมีความต้องการในศตวรรษที่ 21 ซึ่งถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ โดยมีรายงานจากสภาเศรษฐกิจโลก World Economic Forum (WEF) ที่ได้ทำการสำรวจตลาดแรงงานกับความต้องการขององค์กรใหญ่ๆ สำหรับทักษะสำคัญแห่งศตวรรษที่ 21 พบว่าเรื่องการใช้เทคโนโลโลยี (ICT Literacy) อยู่ในกลุ่มทักษะพื้นฐานที่จำเป็น “Foundational Literacies ที่ทุกคนต้องมี พร้อมด้วยกลุ่มทักษะและความสามารถเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา “Competencies” และกลุ่มทักษะเพื่อใช้รับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่รวดเร็ว (Character Qualities)

ดังนั้น องค์กรในประเทศไทยจึงต้องเร่งการปรับตัวพัฒนาเพิ่มทักษะของบุคลากร เพื่อพร้อมเพิ่มศักยภาพขององค์กรและสร้างการเติบโตในระยะยาว โดยนับจากนี้ต่อไปจะเห็นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ออกมาเพิ่มขึ้น ซึ่งในระยะยาว Techsauce จะเดินหน้าเสริมพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งในองค์กร สานต่อจุดเริ่มต้นจากการผนึกกำลังกับ Slingshot Group ที่โดดเด่นด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำและองค์กร รวมถึงการมีพันธมิตรองค์กรในระดับโลก


ดร. สุทธิโสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า คำว่า Upskill & Reskill คงเป็นคำพูดที่คุ้นหู แต่วันนี้ความท้าทายขององค์กรคือ ควรพัฒนาทักษะอะไร ควรพัฒนาเมื่อไหร่ และใครควรพัฒนาบ้าง ตลอด 15 ปีที่ผ่านมาที่ Slingshot Group ได้ร่วมงานกับองค์กรชั้นนำกว่า 1,000 องค์กร และพัฒนาผู้นำองค์กรกว่า 100,000 คน เราพบว่าช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดคือช่วง 5 ปีที่ผ่านมานี้ ที่องค์กรต่างลงมือปฏิรูปองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ Business Transformation, Digital Transformation, Workplace Transformation จนมาถึงจุดที่สำคัญและท้าทายที่สุดในเวลานี้คือ People Transformation นั่นคือ การเปลี่ยนคนให้ทันต่อโมเดลธุรกิจ เทคโนโลยี และวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไป

สถานการณ์โควิดยิ่งเป็นตัวเร่งสำคัญให้องค์กรต้องรีบลุกขึ้นมาการพัฒนาทักษะที่ตอบโจทย์อนาคตให้เร็วที่สุด ความร่วมมือกับ Techsauce ในครั้งนี้จึงถือเป็นก้าวสำคัญที่เราจะผนึกพลังจากโลก Hard Skill และ Power Skill เข้าด้วยกัน ซึ่ง Techsauce มีจุดเด่นด้านดิจิทัลเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ Slingshot Group ที่มีความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาผู้นำ วัฒนธรรมองค์กรและทักษะอันทรงพลัง (Power Skill ที่เคยถูกเรียกว่า Soft Skill โดยจากนี้ไป Power Skill คือทักษะทรงพลังที่จะช่วยพาองค์กรไปสู่อนาคต) อาทิ Collaboration, Leading Transformation, Resilience, Critical Thinking ทำให้เรามั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยองค์กรไทยเร่งสปีด ยกระดับทักษะบุคลากรผ่านกระบวนการ ค้นหาว่าองค์กรควรจะ Upskill/Reskill ทักษะอะไร ให้ใคร เมื่อไหร่ รวมถึงช่วยพัฒนาทักษะเหล่านั้นและติดตามประเมินผลกระทบที่พวกเขาช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงให้องค์กรและพาองค์กรไทยให้แข่งขันได้ทั้งในประเทศและระดับสากล

นางสาวอรนุช กล่าวทิ้งท้ายว่า Techsauce ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลาร่วม 10 ปี และได้ก้าวสู่การเป็น Tech Knowledge Sharing Platform แพลตฟอร์มที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีในโลกธุรกิจ และนวัตกรรมไว้อย่างครบวงจรที่สุดในประเทศไทย และให้คำแนะนำธุรกิจที่ต้องการ “Transformation” ปรับองค์กรให้พร้อมรับมือดิสรัปชันและก้าวสู่ดิจิทัล ได้เข้าไปร่วมสนับสนุนและทำงานกับองค์กรชั้นนำของไทย ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทข้ามชาติ และภาครัฐ โดยได้ดำเนินการในรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่การวางแผนกลยุทธ์, การพัฒนาทักษะบุคลากร (upskill/ reskill) ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล และการร่วมสร้างนวัตกรรมในองค์กรรูปแบบต่างๆ ตลอดจนการร่วมสร้างสตาร์ทอัพของประเทศไทยสู่ศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน


กำลังโหลดความคิดเห็น