xs
xsm
sm
md
lg

ผู้โดยสารรถ ขสมก.เพิ่มเป็น 4 แสนคน/วัน หลังคลายล็อก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ขสมก.เผยมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น 1 แสนคน หรือเฉลี่ยมีวันละ 4 แสนคน หลังจาก ศบค.มีมติผ่อนคลายกิจการกิจกรรมบางส่วนตั้งแต่ 1 ก.ย. 2564 โดยมีการขยายบริการรถคันสุดท้ายเป็น 21.00 น.

นางพนิดา ทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. มีมติผ่อนคลายกิจการกิจกรรมบางส่วนให้สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่
1 กันยายน 2564 เป็นต้นมา ส่งผลให้ผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางของ ขสมก.มีจำนวนเพิ่มขึ้นกว่า 1 แสนคน จากเดิมก่อนมีมติผ่อนคลายกิจกรรม โดย ขสมก.มีผู้ใช้บริการเฉลี่ยวันละ 3 แสนคน หลังจากมีมติผ่อนคลายกิจกรรม ขสมก.มีผู้ใช้บริการเฉลี่ยวันละ 4 แสนคน

ขสมก.ได้มีการขยายเวลาปล่อยรถโดยสารคันสุดท้ายออกจากท่าปลายทาง จากเดิมเวลา 20.00 น. เป็นเวลา 21.00 น. เพื่อรองรับประชาชนที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบกิจการที่ได้รับการผ่อนคลายกิจกรรม เช่น ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตีมอลล์ ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการได้ถึงเวลา 20.00 น.

ในส่วนของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขสมก.ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดตามแนวทางที่ ศบค.กำหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้นำพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารกว่า 13,000 คน หรือคิดเป็น 95% ของพนักงานทั้งหมด เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ดังนั้น ขอให้ประชาชนผู้ใช้บริการมั่นใจได้ว่ารถโดยสารประจำทางของ ขสมก.มีความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 อย่างแน่นอน

                             
กำลังโหลดความคิดเห็น