xs
xsm
sm
md
lg

ขสมก.เผยคนขับ-กระเป๋ารถเมล์ติดเชื้อโควิด 12 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เพจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โพสต์ระบุว่า ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำวันที่ 5 กันยายน 2564 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 12 ราย

1. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 136 เขตการเดินรถที่ 4
2. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 145เขตการเดินรถที่ 3
3. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 145 เขตการเดินรถที่ 3
4. พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 2 เขตการเดินรถที่ 3
5. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 2 เขตการเดินรถที่ 3
6. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 72 เขตการเดินรถที่ 4
7. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 117 เขตการเดินรถที่ 8
8. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 66 เขตการเดินรถที่ 7
9. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 145 เขตการเดินรถที่ 3
10. นายท่าปล่อยรถโดยสาร สาย 23 เขตการเดินรถที่ 3
11. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 205 เขตการเดินรถที่ 4
12. พนักงานเติมน้ำมันรถโดยสาร อู่ท่าอิฐ เขตการเดินรถที่ 7