xs
xsm
sm
md
lg

มูลนิธิ LPN-ซีพีเอฟ ช่วยอาหารจากใจถึงมือพี่น้องแรงงานข้ามชาติ และกลุ่มคนเปราะบางสู้วิกฤตโควิด-19 อย่างทั่วถึง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน หรือมูลนิธิ LPN (Labour Protection Network) จับมือกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เดินหน้าช่วยแรงงานต่างชาติและกลุ่มคนเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงกลุ่มพี่น้องแรงงานต่างชาติและครอบครัวที่อยู่ห่างไกลได้เข้าถึงอาหารและสิ่งของใช้จำเป็นพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตอย่างทั่วถึง 

ล่าสุด นายสมพงค์ สระแก้ว ผู้อำนวยการมูลนิธิ LPN รับมอบไข่ไก่สด 45,000 ฟอง ภายใต้ โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” จากตัวแทนของซีพีเอฟ เพื่อนำจัดทำถุงยังชีพแจกจ่ายแก่แรงงานชาวต่างชาติและครอบครัว รวมถึงพี่น้องแรงงานคนไทย และกลุ่มเปราะบางให้ได้รับการดูแลอย่างเสมอภาคตามหลักมนุษยธรรม และเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้


นายสมพงค์ สระแก้ว ผู้อำนวยการมูลนิธิ LPN กล่าวว่า แม้ว่าทุกวันนี้จะมีหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือแรงงานต่างชาติและครอบครัวมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีแรงงานต่างชาติ และคนไทยกลุ่มเปราะบางที่ยังประสบความยากลำบากไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือและการบริการสาธารณสุขในหลายพื้นที่ มูลนิธิฯ ได้ดำเนิน โครงการ LPN Hand to Hand Humanitarian Assistance for Migrant Workers เพื่อช่วยเหลือให้พี่น้องแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านได้มีอาหารและของใช้จำเป็น และเข้าถึงการรักษาพยาบาล ช่วยให้ผ่านพ้นความยากลำบากในช่วงวิกฤตได้ โชคดีที่มูลนิธิฯ ได้รับความร่วมมือจากองค์กรพันธมิตรมากมาย รวมถึง ซีพีเอฟ ที่ช่วยสนับสนุนข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้จำเป็นแก่มูลนิธิฯ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การระบาดระลอกแรก ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการพี่น้องแรงงานต่างชาติ รวมถึงกลุ่มคนเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตได้มีอาหาร และสิ่งจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถประคับประคองผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้ และเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือให้แรงงานเหล่านี้อยู่ในประเทศอย่างปลอดภัย และพร้อมกลับมาเป็นเรี่ยวแรงสำคัญของภาคการผลิตและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยต่อไป


“สถานการณ์พี่น้องแรงงานทั้งคนไทยและแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านในวันนี้ดีขึ้นมาก แต่ยังมีพี่น้องแรงงานอีกจำนวนไม่น้อยที่ยังต้องการความช่วยเหลือเฉพาะหน้า โดยเฉพาะผู้ที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่ที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ขอขอบคุณซีพีเอฟที่สนับสนุนไข่ไก่สดมาอย่างต่อเนื่องรวมกว่า 2.5 แสนฟอง ซึ่งช่วยตอบโจทย์เรื่องความอิ่มท้องให้แก่พี่น้องแรงงานต่างชาติได้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะพี่น้องแรงงานต่างชาติและคนไทยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล รวมทั้งสนับสนุนการปรุงอาหารพร้อมรับประทานสำหรับผู้ป่วยเป็นแรงงานต่างชาติที่พักอยู่ในโรงพยาบาลสนามในจังหวัดต่างๆ อีกด้วย” นายสมพงค์กล่าว


มูลนิธิ LPN ได้ดำเนินกิจกรรม Hand to Hand Humanitarian Assistance for Migrant Workers เพื่อช่วยเหลือพี่น้องแรงงานต่างชาติและคนไทย เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากลำบากในการดำรงชีวิตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทั้งการช่วยเหลือเรื่องอาหารและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นสำหรับยังชีพ ตลอดจนเปิดสายฮอตไลน์ให้คำปรึกษาปัญหาแก่พี่น้องแรงงานต่างชาติ (Covid-19 Labour Support Help Lines) มุ่งหวังที่จะให้พี่น้องแรงงานต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ซึ่งโชคดีที่มูลนิธิฯ ได้รับความร่วมมือจากภาคีพันธมิตรภาครัฐ เอกชน เครือข่ายสังคม รวมทั้งเครือซีพี ซีพีเอฟ ได้เข้ามาสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิฯ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่การระบาดระลอกแรก นับเป็นธารน้ำใจของคนไทยที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของพี่น้องแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านให้อยู่ในประเทศไทยอย่างมั่นคง และปลอดภัย


ตั้งแต่การระบาดระลอกแรกในปี 2563 ที่ผ่านมา ซีพีเอฟได้ร่วมสนับสนุนมูลนิธิ LPN ทั้งอาหารสำเร็จรูปหลายหมื่นแพก ไข่ไก่สดกว่า 2.5 แสนฟอง เพื่อให้มูลนิธิฯ นำไปบรรจุเป็นถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายให้แรงงานไทย แรงงานข้ามชาติ และกลุ่มคนเปราะบางทั้งผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ ในสังคมที่ได้รับความเดือดร้อนได้สามารถเข้าถึงอาหารปลอดภัย และสิ่งจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตอย่างเพียงพอ


นอกจากนี้ ซีพีเอฟยังได้สนับสนุนอาหาร และสิ่งของจำเป็น หน้ากากอนามัย เพื่อช่วยเหลือพี่น้องแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ เช่น สถานทูต กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ตลอดจนมูลนิธิหลายแห่ง เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากและเป็นกำลังใจให้พี่น้องแรงงานต่างชาติสามารถฝ่าวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน
กำลังโหลดความคิดเห็น