xs
xsm
sm
md
lg

รฟท.แจงได้ฟรีรถดีเซลราง 17 คันจากญี่ปุ่น จ่ายแค่ค่าขนย้าย พร้อมเร่งดัดแปลงเป็นรถท่องเที่ยวให้บริการปี 65

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รฟท.แจงประมูลจ้างขนย้ายรถดีเซลราง 17 คันจากประเทศญี่ปุ่นเป็นค่าขนย้าย ส่วนรถไฟญี่ปุ่นให้ฟรี เตรียมนำมาดัดแปลงใช้ด้านการท่องเที่ยว คาดนำออกให้บริการได้ช่วงปี 65 เผยเป็นความร่วมมือกับญี่ปุ่นครั้งที่ 2 จากที่เมื่อ ต.ค. 61 เคยส่งมอบรถไฟให้แล้ว 10 ตู้

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ชี้แจงกรณี รฟท.มีการออกประกาศจัดจ้างขนย้ายรถดีเซลรางจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 17 คัน เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 เพื่อนำตู้โดยสารดังกล่าวมาปรับปรุงและใช้งาน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ ว่า เรื่องดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างการถไฟฯ กับ บริษัท JR Hokkaido ในการส่งมอบให้แก่ประเทศไทยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ทั้งนี้ การรถไฟฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้ายเท่านั้น ซึ่งจากการตรวจสอบสภาพตู้รถโดยสารในเบื้องต้นอยู่ในสภาพดี สามารถนำมาใช้งานได้ แม้จะเป็นตู้โดยสารที่ถูกปลดระวางในปี 2559 แต่ก็ได้รับการดูแล บำรุงรักษาเป็นอย่างดี

ซึ่งเมื่อได้รับตู้โดยสารดังกล่าวมา การรถไฟฯ จะเข้าไปตรวจสอบด้านความปลอดภัย และนำมาดัดแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน และระบบของการรถไฟฯ เบื้องต้น คาดว่าจะนำตู้โดยสารดังกล่าวมาใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ

ก่อนหน้านี้ การรถไฟฯ เคยได้รับตู้โดยสารรถไฟจากประเทศญี่ปุ่น (บริษัท JR-West) เพื่อใช้ในกิจการรถไฟมาแล้ว โดยนำมาปรับปรุงและดัดแปลงเป็นรถโดยสาร และรถจัดเฉพาะ เช่น รถ SRT Prestige รถประชุมปรับอากาศ ฯลฯ ให้บริการแก่ประชาชน สามารถสร้างรายได้ให้แก่การรถไฟฯ และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ด้วยความสัมพันธ์อันดีระหว่างการรถไฟฯ กับ JR Hokkaido ในความร่วมมือด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาระบบราง การพัฒนาบุคลากร และเทคโนโลยี เพื่อนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่การรถไฟฯ ซึ่งความร่วมมือระหว่างการรถไฟฯ กับ JR Hokkaido ในครั้งนี้เป็นความร่วมมือในการมอบตู้โดยสารเป็นครั้งที่ 2 หลังจากครั้งแรกได้ส่งมาให้ประเทศไทยแล้วจำนวน 10 ตู้ เมื่อเดือนตุลาคม 2561 และอยู่ระหว่างกระบวนการปรับปรุงดัดแปลงเพื่อใช้สำหรับเป็นขบวนรถด้านการท่องเที่ยวแล้ว

ในการออกแบบนั้น ใน 1 ขบวนมีตู้โดยสาร 5 คัน แบ่งเป็นรถนั่งทั่วไป 3 คัน รถสำหรับครอบครัว 1 คัน และรถพักผ่อน 1 คัน ซึ่งการออกแบบและสีสันจะเป็นไปตามลักษณะของเส้นทางที่ให้บริการของรถไฟท่องเที่ยวขบวนนั้นๆ โดยสามารถนำออกให้บริการได้ในช่วงประมาณปี 2565 พร้อมยืนยันการประกาศจัดซื้อจัดจ้างขนย้ายตู้โดยสารดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของการรถไฟฯ ทุกประการ
กำลังโหลดความคิดเห็น