xs
xsm
sm
md
lg

MRT คุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 จำกัดผู้โดยสารไม่เกิน 75%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กล่าวว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เห็นชอบผ่อนคลายมาตรการใน 29 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม โดยออกประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 32) ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2564 ข้อที่ 7 กำหนดให้หน่วยงานที่ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภทในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพิ่มจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการมากขึ้น แต่ไม่เกินร้อยละ 75 ของความจุผู้โดยสารสำหรับยานพาหนะแต่ละประเภท รวมทั้งจัดให้มีการเว้นระยะห่างและการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด และกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม ได้ออกประกาศเรื่อง การควบคุมความหนาแน่นของผู้โดยสารภายในขบวนรถไฟและรถไฟฟ้า ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยให้มีผลเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง นั้น

รฟม. พร้อมรับนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม โดยร่วมมือกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) ในการควบคุมความหนาแน่นของผู้โดยสารให้ไม่เกินร้อยละ 75 ของความจุภายในขบวนรถไฟฟ้า เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศข้างต้น รวมทั้งขอความร่วมมือผู้โดยสารตระหนักถึงการดูแลสุขอนามัยของตนเองและส่วนรวมตลอดการเข้าใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ดังนี้

- กรณีที่มีผู้โดยสารหนาแน่น จะมีการจัดลำดับการเข้าใช้บริการของผู้โดยสาร (Group Release) เพื่อควบคุมปริมาณผู้ใช้บริการไม่ให้เกิดความแออัดทั้งในสถานีและในขบวนรถไฟฟ้า
- ขอความร่วมมือผู้โดยสารรักษาระยะห่างทางสังคมหรือ Social Distancing
- ขอความร่วมมือผู้โดยสารตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการรถไฟฟ้า MRT โดยผู้โดยสารจะต้องมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส
- ขอความร่วมมือผู้โดยสารสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดการเข้าใช้บริการ
- ขอความร่วมมือผู้โดยสารงดการสนทนาขณะโดยสารภายในขบวนรถ
- ขอความร่วมมือผู้โดยสารไม่หันหน้าเข้าหากันเมื่ออยู่ภายในสถานีและภายในขบวนรถไฟฟ้า
- ขอความร่วมมือผู้โดยสารสแกน QR Code ไทยชนะ ที่ติดอยู่ในตู้โดยสาร
- ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทั้งก่อนและหลังการใช้บริการทุกครั้ง

ทั้งนี้ รฟม. และ BEM ให้ความสำคัญในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในระบบรถไฟฟ้า MRT ทั้ง 2 สาย อย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยการจัดให้มีจุดตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าทุกสถานีตลอดระยะเวลาการให้บริการ การตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือภายในสถานีรถไฟฟ้าทุกสถานี การเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อภายในสถานีและภายในขบวนรถไฟฟ้า การทำความสะอาดเหรียญโดยสารก่อนนำไปให้บริการ รวมถึงตรวจวัดอุณหภูมิของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการในสถานี เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

ปัจจุบันรถไฟฟ้า MRT ได้มีการปรับเวลาในการให้บริการ โดยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ให้บริการเวลา 06.00-21.00 น. และรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ให้บริการเวลา 05.30-21.00 น. (รถไฟขบวนสุดท้ายถึงสถานีปลายทาง เวลา 21.00 น.) ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นมา จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบตารางการเดินรถและเวลารถไฟฟ้าขบวนสุดท้ายได้จากประกาศภายในสถานี หรือเฟซบุ๊ก: MRT Bangkok Metro / โมบายแอปพลิเคชัน: Bangkok MRT และเว็บไซต์ www.bemplc.co.th หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูล โทร. 0 2624 5200 ติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044