xs
xsm
sm
md
lg

รฟท.ยังอั้นเดินทาง เปิดเดินรถเพิ่มแค่ 2 ขบวนท้องถิ่นสายใต้ยะลา-สุไหงโก-ลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การรถไฟฯ เปิดเดินขบวนรถท้องถิ่นสายใต้เพิ่ม 2 ขบวน ยะลา-สุไหงโก-ลก-ยะลา รองรับการเดินทางของประชาชนให้เหมาะสมกับมาตรการของ ศบค. เริ่ม 1 ก.ย. 2564 เป็นต้นไป

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ปรับมาตรการผ่อนคลายในจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด (พื้นที่สีแดงเข้ม) ดังนั้น เพื่อดำเนินการตามแนวทางการผ่อนปรน และรองรับความต้องการเดินทางของผู้ใช้บริการรถไฟในเส้นทางสายใต้ การรถไฟฯ จึงได้พิจารณาเปิดเดินขบวนรถท้องถิ่นเพิ่มจำนวน 2 ขบวน และปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางปลายทางของขบวนรถในบางขบวนใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง  ดังนี้

ขบวนรถท้องถิ่นสายใต้ เปิดเดินขบวนรถเพิ่มจำนวน 2 ขบวน   
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 453/454  ยะลา-สุไหงโก-ลก-ยะลา

ขบวนรถที่ปรับเปลี่ยนสถานีต้นทาง/ปลายทาง จำนวน 4 ขบวน
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 447/448 สุราษฎร์ธานี-ยะลา-สุราษฎร์ธานี เปลี่ยนเป็นสุราษฎร์ธานี-สุไหงโก-ลก-สุราษฎร์ธานี
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 451/452  นครศรีธรรมราช-ยะลา-นครศรีธรรมราช เปลี่ยนเป็นนครศรีธรรมราช-สุไหงโก-ลก-นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ ในการปรับการให้บริการเดินรถในครั้งนี้ การรถไฟฯ ได้คำนึงถึงความสะดวกในการให้บริการประชาชน ควบคู่กับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยได้กำหนดจุดคัดกรองวัดไข้ผู้โดยสารก่อนเข้าในพื้นที่สถานี การตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ การให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา พร้อมกับให้สแกนแอปพลิเคชัน ไทยชนะ ก่อนและหลังใช้บริการ แต่หากผู้โดยสารไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ ให้กรอกข้อมูลการเดินทางแทน พร้อมกับต้องกรอกข้อมูลเดินทางข้ามจังหวัด-ข้ามเขตผ่านเว็บไซต์ “หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” https://covid-19.in.th/ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทาง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย
กำลังโหลดความคิดเห็น