xs
xsm
sm
md
lg

กรมพัฒน์ฯ ปรับหลักสูตรเรียนออนไลน์เข้มขึ้น ช่วยธุรกิจรับมือยุคโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าปรับหลักสูตรความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ เพิ่มความเข้มข้นรับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจยุคโควิด-19 เน้นเพิ่มทักษะ ประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจ การทำตลาดออนไลน์ โลจิสติกส์ เชิญกูรูมาให้ความรู้แบบไม่มีกั๊ก เปิดให้เรียนฟรี 24 ชั่วโมง

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ (e-Learning) ให้สอดรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจยุคโควิด-19 ที่ไม่ใช่เพียงแต่การให้ความรู้ด้านบริหารจัดการธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่จะเน้นการบริหารทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ผู้ประกอบการและธุรกิจ การใช้ศาสตร์ความคิดเชิงวิเคราะห์เข้ามาช่วยเติมเต็มในสิ่งที่ผู้ประกอบการขาดไป รวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาช่วยเสริมการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มยอดขาย จึงได้เพิ่มจำนวนหลักสูตรและรายวิชาให้มีความหลากหลายมากขึ้น ผู้ประกอบการสามารถเลือกเรียนหลักสูตรและรายวิชาที่สนใจและเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดการบริหารจัดการธุรกิจ หรือผู้ที่ยังไม่ได้เป็นผู้ประกอบการ หลักสูตรการเริ่มต้นธุรกิจจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและทราบถึงสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ ทำให้เกิดการจัดระเบียบทางความคิดและมีทิศทาง แนวทางการเริ่มต้นธุรกิจที่ชัดเจน

กรมฯ ได้พัฒนาและเพิ่มเติมหลักสูตร รายวิชาใหม่ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 10 หัวข้อวิชา ประกอบด้วย 1. การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ 2. ผู้ประกอบการ OTOP มืออาชีพ 3. จากร้านธรรมดามาเป็นสมาร์ทโชวห่วย 4. รอบรู้หลักประกัน รู้ทันธุรกิจ 5. Startup for SME 6. รายได้ ความต่างระหว่างบัญชีและภาษี 7. มาตรฐานการบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 8. การตลาดด้าน e-Commerce 9. การตลาดในยุคดิจิทัล 10. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์ โดยกรมฯ ได้เชิญวิทยากรและกูรูที่มีความรู้เฉพาะด้านรายวิชานั้นๆ มาบรรยายและถ่ายทอดความรู้ให้แบบเต็มอิ่มจุใจ โดยไม่มีการกั๊กความรู้ ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้รายวิชานั้นไปเต็มๆ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดการบริหารจัดการธุรกิจของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ ผู้เรียนต้องเรียนให้ครบตามเนื้อหารายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และต้องทำแบบทดสอบ Pre-test และ Post-test ประเมินผลการเรียนทั้งก่อน-หลัง เพื่อขอรับประกาศนียบัตรการเรียนจบรายวิชานั้นๆ โดยเฉพาะหัวข้อวิชาที่ 6 รายได้ ความต่างระหว่างบัญชีและภาษี และ 7. มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่นักบัญชีสามารถยื่นนับชั่วโมง CPD ได้

“ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปสมัครเข้าเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ (e-Learning) ทาง http://dbdacademy.dbd.go.th โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา หลังเรียนจบยังได้รับประกาศนียบัตรอีกด้วย โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0-2547-5962 สอบถามเรื่องการนับชั่วโมง CPD โทร. 0-2547-4408 และ www.dbd.go.th” นายทศพลกล่าว

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปเข้ามาเสริมสร้างองค์ความรู้ ผ่านทาง http://dbdacademy.dbd.go.th แล้วกว่า 7 หมื่นราย โดยปี 2563 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีผู้ประกอบการและประชาชนสมัครเข้าเรียนและจบหลักสูตรต่างๆ กว่า 2 หมื่นราย และในปี 2564 นี้ (1 ม.ค.-มิ.ย.) มีผู้สมัครเข้าเรียนและจบหลักสูตรแล้วกว่า 1 หมื่นราย


กำลังโหลดความคิดเห็น