xs
xsm
sm
md
lg

ปตท.ผนึกโออาร์พัฒนาอีวีชาร์จในปั๊ม NGV

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ปตท.จับมือโออาร์พัฒนาธุรกิจให้บริการสถานีอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าในสถานีบริการ NGV พร้อมเปิดให้บริการภายในปีนี้

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) และนายวุฒิกร สติฐิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาธุรกิจให้บริการสถานีอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station) ในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) โดยมี นายบุญมา พนธนกรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน โออาร์ และ นายณรงค์ไชย ปัญญไพโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ปตท. ร่วมลงนาม


ความร่วมมือดังกล่าวเป็นการพัฒนาธุรกิจการให้บริการสถานีอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะ (Public EV Charging Station) เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต และร่วมกันกำหนดแบบจำลองธุรกิจที่เหมาะสมในการให้บริการเชิงพาณิชย์ ตลอดจนศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายการให้บริการ EV Charging Station ในสถานีบริการ NGV ในอนาคต โดยมีแผนเปิดให้บริการแห่งแรก ณ สถานีบริการ NGV ปตท. สาขากำแพงเพชร 2 เป็นสถานีต้นแบบ เพื่อรองรับการเติบโตของกลุ่มผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า โดยเฉพาะกลุ่มรถสาธารณะและประชาชนทั่วไปในพื้นที่จตุจักร ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้บริการหลัก โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปีนี้ และจะขยายพื้นที่การให้บริการ EV Charging Station ภายในสถานีบริการ NGV ทั้งหมด 10 แห่งทั่วประเทศ โดย ปตท.และโออาร์มีแผนที่จะขยายเครือข่ายให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้บริการและตอบสนองต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศในอนาคต

ความร่วมมือระหว่าง ปตท.กับโออาร์ในครั้งนี้ นับเป็นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกันของกลุ่ม ปตท. เพื่อสนับสนุนพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้ใช้บริการและประชาชน อีกทั้งยังร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน


กำลังโหลดความคิดเห็น...