xs
xsm
sm
md
lg

GPSC ทุ่ม 500 ล้านดอลล์ฮุบหุ้น 25% พลังงานลมไต้หวัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์GPSC ทุ่ม 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับ CI-II และ CI-III เพื่อถือหุ้น 25% ใน CI Changfang และ CI Xidao ซึ่งดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังลมนอกชายฝั่งไต้หวันรวม 595 เมกะวัตต์ คาดว่าปิดดีลในไตรมาส 2/65 เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นพลังงานหมุนเวียนอีก 149 เมกะวัตต์ ส่งผลให้ GPSC มีกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเป็น 2,294 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นสัดส่วน 34% ของกำลังการผลิตทั้งหมด 6,761 เมกะวัตต์

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) เปิดเผยว่า บริษัทโกลบอล รีนิวเอเบิลซินเนอร์ยี่ จำกัด (GRSC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งหมดร้อยละ 100 ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement) กับกองทุน Copenhagen InfrastructureIIK/S (“CI-II”) และ Copenhagen InfrastructureIIIK/S (“CI-III”) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 โดย GRSC จะเข้าลงทุนในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 25 ในบริษัท CI Changfang Limited และบริษัท CI Xidao Limited คิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวมจนโครงการก่อสร้างแล้วสร็จประมาณ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการของ GPSC ครั้งที่ 6/2564 ได้มีมติอนุมัติการยื่นข้อเสนอซื้อหุ้นในบริษัท CI Changfang Limited และบริษัท CI Xidao Limited จากกองทุน Copenhagen InfrastructureIIK/S (“CI-II”)และ CopenhagenInfrastructureIIIK/S (“CI-III”)

ทั้งนี้ การซื้อขายหุ้นจะเสร็จสมบูรณ์ได้จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบังคับก่อน (Conditions precedent) บางประการภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น ได้แก่ การยื่นขออนุมัติการลงทุนจากต่างประเทศ (Foreign Investment Approval) และขออนุมัติจาก Ministry of Economic Affairs ของไต้หวัน เป็นต้น โดยคาดว่าการดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าวจะแล้วเสร็จและสามารถดำเนินการโอนหุ้นได้ภายในไตรมาส 2/2565

บริษัท CI Changfang Limited และบริษัท CI Xidao Limited เป็นผู้พัฒนาโครงการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่ง (Offshorewind) ในไต้หวัน โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 595 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโครงการ Changfang และโครงการ Xidao ซึ่งมีกำลังผลิตไฟฟ้า 547 เมกะวัตต์ และ 48 เมกะวัตต์ตามลำดับ โดยโครงการ Changfang phase 1 จำนวน 96 เมกะวัตต์คาดว่าจะเปิดดำเนินการในปี 2565 โครงการ Changfang phase 2 และ Xidao รวม 499 เมกะวัตต์คาดว่าจะเปิดดำเนินการในปี 2566 และทุกโครงการจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2567

ทั้งนี้ ไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลิตได้จะขายให้กับบริษัท Taiwan Power Company ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ถือหุ้นโดยรัฐบาลไต้หวัน และเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้ารายเดียวในไต้หวัน (Single Buyer) ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 20 ปี โดยมีการกำหนดอัตราการรับซื้อไฟฟ้าคงที่ในรูปแบบ Feed-inTariff ตลอดอายุโครงการ จึงเป็นการสร้างความมั่นคงของกระแสเงินสดให้บริษัทในระยะยาว

สำหรับการเข้าร่วมลงทุนในครั้งนี้ GPSC จะมีกำลังการผลิตคิดเป็น 149 เมกะวัตต์ตามสัดส่วนการถือหุ้น 25% ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเป็น 2,294 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นสัดส่วน 34% ของกำลังการผลิตทั้งหมด 6,761 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในกลยุทธ์การขับเคลื่อนธุรกิจ และกระจายแหล่งผลิตพลังงานทางเลือกให้มีความหลากหลาย พร้อมกันนี้ ยังเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์การพัฒนาโครงการพลังงานลมนอกชายฝั่งในต่างประเทศ ที่จะสามารถสร้างโอกาสและขยายการลงทุนตามกลยุทธ์ของธุรกิจในการเติบโตด้านพลังงานทดแทนในกลุ่มตลาดเป้าหมายต่อไป

“ไต้หวันถือเป็นหนึ่งพื้นที่ที่มีศักยภาพ และมีความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดชั้นนำของโลก รวมทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในการส่งเสริมการลงทุนพลังงานสะอาดในทุกประเภท จะเห็นจากอัตราการใช้พลังงานทางเลือกที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้กลุ่ม GPSC ตัดสินใจเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าว และพร้อมที่จะขยายการลงทุนต่อเนื่อง พร้อมทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆ ที่จะเข้าไปลงทุนด้านเทคโนโลยีแห่งอนาคตได้อีกทางหนึ่ง การเข้าร่วมทุนครั้งนี้ถือเป็นโครงการแรกที่บริษัทฯ ร่วมลงทุนในโครงการพลังงานลมนอกชายฝั่งกับ CIP ซึ่งมีประสบการณ์สูงในด้านการพัฒนาพลังงานลมนอกชายฝั่ง เปิดโอกาสให้บริษัทฯ ได้ขยายความเชี่ยวชาญในด้านองค์ความรู้การพัฒนาพลังงานลมนอกชายฝั่ง เนื่องจากต้องอาศัยเทคโนโลยีในการก่อสร้างและพัฒนาโครงการที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงนวัตกรรมกังหันลมที่ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อให้เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมของโครงการ โดยยังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้า และป้อนเข้าสู่ระบบจ่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย” นายวรวัฒน์กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น