xs
xsm
sm
md
lg

พช.ประกาศผู้ชนะประกวดคติครบรอบ 60 ปี มุ่งพัฒนาชุมชน สร้างคน สร้างชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งได้มอบหมายให้คณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมการประกวดฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดคติประจำใจในการทำงานพัฒนาชุมชน เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน โดยได้จัดทำระบบรับสมัครในระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2564

โดยหลังจากปิดรับสมัครแล้วได้กำหนดให้มีการพิจารณาคติประจำใจจากผู้ที่ส่งทั้งหมดให้เหลือ 5 คติประจำใจ แล้วเปิดให้ลงคะแนนโหวตในระหว่างวันที่ 4-14 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมานั้น

ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศผลการประกวดคติประจำใจในการทำงานพัฒนาชุมชน เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งได้แสดงความยินดีกับผลการประกวดคติประจำใจในการทำงานพัฒนาชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกคะแนนสูงสุด ได้แก่ “60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ” โดยเป็นผลงานการประกวดของ นายทรัพย์ศิลป์ สังสีแก้ว ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี

นอกจากนี้ยังได้กล่าวขอบคุณคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมการประกวดฯ และกลุ่มองค์กร ภาคีเครือข่าย ประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดจำนวนมาก พร้อมให้กำลังใจบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนทุกท่าน ขอให้ยึดมั่นคติประจำใจในการทำงานพัฒนาชุมชน ให้ปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนภารกิจงานของกรมโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน บรรลุวิสัยทัศน์ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 มุ่งเดินหน้า Change for Good ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนสู่ชีวิตมั่นคง ครัวเรือนมั่งคั่ง และชุมชนยั่งยืนต่อไป

นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ในฐานะกรรมการเลขานุการฯ กล่าวเสริมว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมาได้มีการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมการประกวดฯ โดยมี นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรม ในฐานะหัวหน้าคณะทำงาน เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกคติประจำใจ โดยมีผู้ที่สนใจส่งคติประจำใจจำนวน 157 คติประจำใจ ซึ่งที่ประชุมพิจารณาโดยใช้มติพิจารณาคัดเลือกเหลือจำนวน 5 คติประจำใจ จากนั้นกองการเจ้าหน้าที่ได้จัดทำระบบ google form เพื่อเปิดให้บุคลากรในสังกัด กลุ่มองค์กร ภาคีเครือข่าย ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้โหวตคติประจำใจให้เหลือเพียง 1 คติประจำใจเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจ มีผู้เข้าร่วมโหวตจำนวนทั้งสิ้น 9,330 คน โดยถือว่าได้รับความสนใจในการร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมากซึ่งบรรลุหลักการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง พร้อมกล่าวขอบคุณคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมการประกวดฯ ทุกคนที่ได้ดำเนินการคัดเลือกในการประกวดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส บริสุทธิ์และยุติธรรม พร้อมทั้งขอบคุณผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมกิจกรรมประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งในโอกาสครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมขอให้บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนทุกท่านยึดมั่นคติประจำใจในการทำงานพัฒนาชุมชน ในการขับเคลื่อนภารกิจงานกรม สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ เพื่อพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดประกาศผลการประกวดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน https://personnel.cdd.go.th/ หรือคลิกลิงก์ : https://bit.ly/3hdsrct หรือทางเพจ Facebook : Personnel CDD Channel


กำลังโหลดความคิดเห็น...