xs
xsm
sm
md
lg

ประกาศผลลายผ้า 50 ผืนสุดท้าย “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” สู่ผ้าระดับประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนได้มีการตัดสินการประกวดลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและพัฒนาศักยภาพผ้าไทย ในรอบ Semi Final จำนวน 150 ผืน ณ ห้อง Meeting Room 3 ทรูไอคอนฮอลล์ ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา

บัดนี้ กรมฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกการประกวดผ้าลายพระราชทานระดับประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยมีผ้าลายพระราชทานที่ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น 50 ผืน แบ่งเป็น 1. ผ้ามัดหมี่ 2 ตะกอ จำนวน 5 ผืน 2. ผ้ามัดหมี่ 3 ตะกอขึ้นไป จำนวน 5 ผืน 3. ผ้าขิด จำนวน 6 ผืน 4. ผ้ายกดอก จำนวน 1 ผืน 5. ผ้ายกใหญ่ จำนวน 4 ผืน 6. ผ้ายกเล็ก จำนวน 4 ผืน 7. ผ้าจกทั้งผืน จำนวน 6 ผืน 8. ผ้าแพรวา จำนวน 3 ผืน 9. ผ้าเทคนิคผสม จำนวน 4 ผืน 10. ผ้าบาติก-ผ้ามัดย้อม จำนวน 7 ผืน และ 11. ผ้าเทคนิคสร้างสรรค์ จำนวน 5 ผืน ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องเตรียมความพร้อมเข้าประกวดในระดับประเทศต่อไป

โดยนับว่าเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้ทรงทุ่มเทพระวรกาย พระสติปัญญา ออกแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย ด้วยพระดำริที่ชัดเจนในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาหัตถกรรมไทย ให้ดำรงอยู่ยั่งยืนตลอดไป โดยเฉพาะผ้าไทยอันเป็นสิ่งบอกเล่าเรื่องราวคุณค่าของท้องถิ่น ให้เป็นเครื่องมือนำพาคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้น

สืบเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ในโอกาสที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จฯ ไปเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน OTOP City 2020 และทรงพระกรุณาพระราชทานแบบลายผ้าฯ ปลุกกระแสวงการผ้าไทยทุกภูมิภาคกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ก่อให้เกิดการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ลวดลายผ้าตามแบบวิถีดั้งเดิม ให้เกิดความทันสมัย สร้างอัตลักษณ์ใหม่อันเป็นที่ถูกใจของตลาด ขยายฐานลูกค้าที่มีทุกเพศ ทุกวัย ทุกโอกาส สมดังพระดำริ “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” นำมาซึ่งกำลังใจ และความภาคภูมิใจของช่างทอผ้าเป็นอย่างมาก แม้ต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่ยังคงฝ่าฟันสร้างรายได้หมุนเวียนเลี้ยงดูตนเอง ครอบครัว ต่อไปได้ พระองค์ทรงยึดแนวพระราชดำริในวิถีของการวิจัยและพัฒนา R&D ผ้าไทยให้ได้รับการยกระดับ และคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อกระตุ้นให้พี่น้องช่างทอผ้าทั้งหลายได้พัฒนาฝีมือ ค้นหาเทคนิควิธีการในการผลิตผ้าไทยให้ดีขึ้นด้วยเทคนิคต่างๆ ตามแต่ละภูมิภาค โดยได้รับความร่วมมือจากดีไซเนอร์จิตอาสาที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจ ในการเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในเรื่องของแนวความคิดการพัฒนาผ้าไทย และคำนึงถึงความต้องการ ความนิยมของตลาดผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบ สี ตลอดจนความประณีตในการทอผ้าให้มีคุณภาพ และนับได้ว่าการประกวดลายผ้าพระราชทาน "ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" ครั้งนี้ ในทุกเทคนิคการทอผ้า ทั้งผ้าบาติก ผ้ามัดหมี่ ผ้าขิด ผ้าจก ผ้ายกดอก รวมถึงผ้าปัก เป็นการส่งเสริมให้พี่น้อง OTOP ที่รวมกลุ่มกันในเรื่อง ผ้า ได้พัฒนาฝีมือ นำเทคนิคใหม่ๆ มาพัฒนาผ้าอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาเราได้มีการจัดประกวดผ้าทั้งหมด 4 ภูมิภาค ซึ่งถือว่าเป็นที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องกลุ่มทอผ้าเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีผู้เข้าร่วมการประกวดมากกว่า 1,677 ผืน และทั้ง 4 ภูมิภาคมีผู้สมัครเข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น 3,215 ผืน


กำลังโหลดความคิดเห็น...