xs
xsm
sm
md
lg

“ศักดิ์สยาม” แจงงบปี 65 คมนาคมจัดสรรครบ 4 มิติ “มอเตอร์เวย์-รถไฟทางคู่” ไม่ซ้ำซ้อน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ศักดิ์สยาม” สวน “สุรเชษฐ์” เทงบลงทุน ถนน รถไฟ สนามบิน ทางน้ำ ครบ 4 มิติ เน้นรูปแบบ PPP กว่า 2.5 แสนล้าน ลดภาระงบประมาณมอเตอร์เวย์-รถไฟความเร็วสูงไม่ซ้ำซ้อน เชื่อมโคราช เมืองใหญ่ ประตูสู่อีสาน โชว์แผน MR-MAP 9 เส้นทางสร้างเมืองใหม่ ยังสงสัยพร้อมเปิด Clubhouse ให้ร่วมโชว์กึ๋น

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2564 ที่ผ่านมา ที่รัฐสภา เกียกกาย ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 เวลา 20.35 น. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งนายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ได้อภิปรายถึงงบประมาณปี 2565 ในส่วนของกระทรวงคมนาคม ในประเด็นที่อภิปรายว่ากระทรวงคมนาคมได้งบลงทุนสูงสุด 34.6% จากงบลงทุนโดยกรมทางหลวง (ทล.) เป็นหน่วยงานที่ได้งบลงทุนมากที่ 109,443 ล้านบาท คิดเป็น 23.2% ของงบลงทุนทั้งหมด รองลงมาเป็นกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้ 44,717 ล้านบาท คิดเป็น 9.5% เป็นการนำงบลงทุนของประเทศไปสร้างถนนมากหรือไม่

และการตั้งงบประมาณดำเนินโครงการขนาดใหญ่มีความซ้ำซ้อน เช่น เส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา และ ทล. ทช. อปท. แบ่งความรับผิดชอบการดูแลถนนได้มั่ว การกระจายของงบประมาณสำหรับการสร้างสนามบินปี 2565 ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ยังได้ตอบข้อซักถามถึงความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใหม่

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า งบลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในปีงบประมาณ 2565 มี 2 ส่วน โดยส่วนแรกเป็นงบประมาณปกติ มีวงเงิน 221,611 ล้านบาท และเงินนอกงบประมาณ 256,434 ล้านบาท โดยเงินนอกงบประมาณจะแบ่งเป็น 1. การใช้ตาม พ.ร.บ.รัฐร่วมลงทุนกับเอกชน (PPP) 2. การใช้งบเงินกู้จากกระทรวงการคลัง 3. งบจากโครงสร้างพื้นฐาน หรือไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์ ซึ่งงบประมาณที่ได้ดังกล่าวใช้ในการพัฒนาคมนาคม 4 มิติ โดยมากที่สุดเป็นระบบราง 240,000 ล้านบาท ซึ่งผูกพันไปอีก 3-4 ปี รองลงมาเป็นทางบก 190,000 ล้านบาท จากนั้นเป็นทางอากาศ 18,000 ล้านบาท และทางน้ำ 6,000 ล้านบาท

@โครงการไม่ซ้ำซ้อน ลงทุนมอเตอร์เวย์-ไฮสปีดตามความจำเป็น

ส่วนคำถามถึงการตั้งงบลงทุน โครงการจากกรุงเทพฯ-นครราชสีมาซ้ำซ้อน ซึ่งมีทั้งรถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง และมอเตอร์เวย์ เนื่องจากถนนมิตรภาพมีการจราจรที่ติดขัด มีผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเวลาปกติกว่า 76,000 คัน/วัน ส่วนช่วงเทศกาลมากกว่า 110,000 คัน/วัน นอกจากนั้นยังเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง โดยปี 2562 ไทยอยู่อันดับ 2 ของโลกปี 2563 ลงมาอยู่อันดับ 9

จึงมีความจำเป็นต้องสร้างโครงการมอเตอร์เวย์เพื่อแยกรถบรรทุกออกจากรถเล็ก นอกจากนั้น นครราชสีมาเป็นจังหวัดใหญ่ เป็นประตู่สู่ภาคอีสาน เชื่อมการเดินทางของประชาชนในภาคอีสานกว่า 20 จังหวัด รองรับการเดินทางของประชาชน 22 ล้านคน หรือ 1 ใน 3 ของประเทศ ยังไม่นับรวมกับการกระจายการขนส่งสินค้าต่างๆ และยังเป็นจุดยุทธศาสตร์เชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพราะรัฐบาลมองไปในอนาคต

@“นายกฯ” ให้โจทย์พัฒนา 5 ข้อ ผุด MR-MAP ลดเวนคืน สร้างเมืองใหม่

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายต่อกระทรวงคมนาคมว่า หากมีการก่อสร้างขอให้พิจารณา Criteria ในการกำหนดแนวถนนตามข้อสั่งการ 5 เรื่อง ได้แก่ 1. ถนนแนวตรงทำให้การสัญจรสะดวก ลดปัญหาอุบัติเหตุ 2. ไม่ผ่านเข้าชุมชน ไม่ซ้ำแนวถนนเดิม 3. พัฒนาความเจริญเข้าสู่พื้นที่ใหม่ 4. สร้างชุมชนเมืองใหม่ 5 แยกการจราจรในเมืองใหม่ออกจากการเดินทางระหว่างเมือง

กระทรวงคมนาคมจึงได้ดำเนินการจัดทำ Master plan หรือเรียกว่า MR-MAP ซึ่งบูรณาการการก่อสร้าง รถไฟรางคู่ ร่วมก่อสร้างในพื้นที่แนวเดียวกับมอเตอร์เวย์ มี 9 เส้นทาง รวมระยะทาง 5,000 กม.ทั่วประเทศ แบ่งเป็น แนวเหนือใต้ (N-S) 3 เส้นทาง ระยะทาง 2,620 กม. ได้แก่ 1. เชียงราย-สงขลา 1,660 กม. 2. หนองคาย-แหลมฉบัง และ 3. บึงกาฬ-สุรินทร์ แนวตะวันออก-ตะวันตก (E-W) 6 เส้นทาง ระยะทาง 2,380 กม. ได้แก่ 1. ตาก-นครพนม 2. กาญจนบุรี-อุบลราชธานี 830 กม. 3. กาญจนบุรี-สระแก้ว 4. กาญจนบุรี-ตราด 220 กม. 5. ชุมพร-ระนอง และ 6. ภูเก็ต-สุราษฎร์ธานี หากการดำเนินตามแผน MR-MAP แล้วเสร็จจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม โดยจะลงทุนรูปแบบ PPP ลดภาระงบประมาณภาครัฐ

ส่วนโครงการ Landbridge เป็นการขนส่งเชื่อมโยงสองฝั่งท่าเรือน้ำลึก อ่าวไทยกับอันดามัน เป็นเส้นทางเดินเรือใหม่ และอาจจะเป็นเส้นทางเชื่อมโลกที่สำคัญต่อไป เชื่อมโยงการค้าของไทยและโลก ปัจจุบันโครงการอยู่ในขั้นตอนการคัดเลือกที่ตั้งของท่าเรือน้ำลึกทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน ภายใน 1 ปีจะทราบผลการศึกษาก่อนจะนำไปสู่การทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding) เพื่อกำหนดรูปแบบการลงทุนที่เเหมาะสมต่อไป โดยโครงการ Landbridge ประกอบด้วย โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมโยงสองฝั่งทะเลผ่านท่าเรือน้ำลึก โดยมีมอเตอร์เวย์ ท่าเรือนำลึก รถไฟทางคู่ โดยมีพื้นที่หลังท่าเรือรองรับกิจกรรมเชิงพาณิชย์ มีพื้นที่รองรับการอยู่อาศัย คนทำงานและผู้ประกอบธุรกิจ พื้นที่อุตสาหกรรม

@ยัน ทล.-ทช.-อปท.แบ่งหน้าที่ดูแลถนนชัดเจน

ส่วนกรณีที่ระบุว่ากรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งหน้าที่รับผิดชอบมั่วนั้น ขอชี้แจงว่า โครงข่ายถนนประเทศไทยมีพื้นที่กว่า 702,346 กม. นับตั้งแต่อดีต มีการแบ่งหน้าที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างเป็นระบบ โดยจากสายหลักสู่จังหวัด อำเภอ และตำบล มีทางหลวงชนบทรับผิดชอบ ระยะทาง 48,000 กม. ส่วนถนนเชื่อมเข้าหมู่บ้าน และท้องถิ่นมี อปท.รับผิดชอบ ระยะทางประมาณ 600,000 กม. มีการแบ่งความรับผิดชอบอย่างเป็นระบบอย่างชัดเจน

สำหรับการกระจายของงบประมาณสำหรับการสร้างสนามบินปี 2565 ที่ระบุว่าไม่เหมาะสม ควรกระจายกรอบวงเงินจัดสรรงบไปให้ท้องถิ่นพิจารณา จัดลำดับโครงการที่ต้องการนั้น นายศักดิ์สยามกล่าวว่า ประเทศไทยมีสนามบินของรัฐ 35 แห่ง โดยมี 29 แห่งในภูมิภาคอยู่ในความรับผิดชอบของกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ส่วนใหญ่ให้บริการภายในประเทศ อีก 6 แห่งเป็นสนามบินนานาชาติ อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท. ซึ่งกระทรวงคมนาคมมุ่งเน้นการลงทุนในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนโดยเป็นงบลงทุนต่อเนื่องไม่ได้เป็นการลงทุนก่อสร้างสนามบินใหม่ เช่น สนามบินกระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง บุรีรัมย์ และขอนแก่น

สำหรับกรณีที่ นายระวี มาศฉมาดล ส.ส.พรรคพลังธรรมใหม่ ได้อภิปรายถึงการประกวดราคา โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใหม่ เส้นเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ และสายบ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม ซึ่งขอยืนยันว่าการจัดซื้อจัดจ้างได้ยึดหลักตามระเบียบ และกฎหมายอย่างเคร่งครัด ตามกระบวนการ e-bidding ซึ่ง รฟท.ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ดำเนินการโดยกรมบัญชีกลาง เดิมราคากลางที่ ครม.อนุมัติเมื่อ 31 กรกฎาคม 2561 แต่ปัจจุบันปี 2564 ต้นทุนราคาก่อสร้างได้ปรับสูงขึ้น ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวได้มีการชี้แจง ทำความเข้าใจต่อสาธารณชน นักวิชาการ และผู้สื่อข่าวแล้วผ่านทาง Clubhouse เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา

@“ศักดิ์สยาม” เตรียมจัด Clubhouse เปิดเวทีให้ “สุรเชษฐ์” ร่วมวงโชว์กึ๋น

อย่างไรก็ตาม หลังจากนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ชี้แจงเสร็จ นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ได้ลุกขึ้นกล่าวว่า เรื่องงบลงทุนนายศักดิสยามตอบง่ายๆ ว่าไม่ได้ลงทุนถนนอย่างเดียว เพราะสร้างอีกมากมาย ซึ่งตนไม่เห็นด้วย ส่วนเรื่องซ้ำซ้อนก็บอกว่าไม่ ซึ่งทำตามนายกฯ บอก มี M-R MAP คือประเด็นเรากำลังพูดถึงเงินหลายล้านล้านบาท ซึ่งตนเข้าใจเรื่องเวลาที่จำกัด แบบนั้นเรามาเปิดไลฟ์สดกันดีหรือไม่เพื่อถกเถียงกันทีละประเด็น ให้เอาข้าราชการเก่งๆ มา 20 คนก็ได้ แล้วมาถกกันทีละประเด็นว่าประเทศไทยเราควรจะใช้เงินหลายล้านล้านบาทนี้อย่างไร เพราะจะต้องใช้ไปถึงชั่วลูกชั่วหลาน

ทำให้นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ลุกขึ้นกล่าวว่า ข้อเสนอของนายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ เป็นข้อเสนอที่ดีมาก และกระทรวงคมนาคมจะจัด Clubhouse ในทุกๆ เรื่อง และเชิญนายสุรเชษฐ์เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น...