xs
xsm
sm
md
lg

CRC ผุด “จริงใจมาร์เก็ต” แฟลกชิป ชูบางนาต้นแบบ ปูพรม 10 สาขาปีนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ผู้จัดการรายวัน 360 - เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่นยกระดับตลาด “จริงใจ FARMERS’ MARKET” สู่แฟลกชิปสโตร์เต็มรูปแบบแห่งแรก ของดีเอกลักษณ์จาก 77 จังหวัด กว่า 290 รายการ ส่งตรงจากมือเกษตรกรสู่คนกรุงเทพฯ ที่เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา บางนา ตั้งเป้าให้เกษตรกรที่ร่วมโครงการมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3 เท่า ช่วยเหลือเกษตรกร 46 ชุมชน กว่า 3,000 ครัวเรือน ชูเป็นต้นแบบเปิดเพิ่มอีก 10 สาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภายในปีนี้

นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “เซ็นทรัล รีเทล มีแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมสร้างสรรค์คุณค่าร่วม (creating share value) กับทุกภาคส่วน หนึ่งในพันธกิจสำคัญคือการขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้ครัวเรือนและชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง มีรายได้และเติบโตอย่างยั่งยืน
 


โดยโครงการต้นแบบที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก ได้แก่ ตลาดจริงใจ FARMERS’ MARKET ตลาดรูปแบบใหม่ที่กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมกับเซ็นทรัล รีเทล ริเริ่มขึ้น และเปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อปี 2561 ที่ท็อปส์ มาร์เก็ต เซ็นทรัล พลาซา อุดรธานี สร้างให้เป็นแหล่งรวมผัก ผลไม้ปลอดภัย ปลอดสารพิษ และของดีประจำจังหวัด รวบรวมผลผลิตคุณภาพดีจากเกษตรกรท้องถิ่น ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบให้ได้มาตรฐาน

ตลาดจริงใจ FARMERS’ MARKET เป็นเสมือนแหล่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน ปัจจุบันตลาดจริงใจ FARMERS’ MARKET เปิดไปแล้ว 23 สาขา ประสบผลสำเร็จอย่างสูงทั้งในแง่การตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรกว่า 6,000 ครัวเรือนทั่วประเทศ และยังเป็นต้นแบบของตลาดที่ปลอดการใช้พลาสติก เน้นใช้วัสดุจากธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อลดปริมาณขยะ และรณรงค์ให้ลูกค้านำถุงผ้ามาชอปปิ้ง

นายญนน์กล่าวว่า เซ็นทรัล รีเทล ได้ต่อยอดความสำเร็จด้วยการยกระดับตลาดจริงใจ FARMERS’ MARKET จากตลาดชุมชนสู่ จริงใจ FARMERS’ MARKET แฟลกชิปสโตร์แห่งแรกในประเทศไทย ที่เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา บางนา พบของดีเอกลักษณ์จาก 77 จังหวัด กว่า 290 รายการ ซึ่งกรุงเทพฯ เป็นตลาดใหญ่ ผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูงและให้ความสำคัญต่อสินค้าคุณภาพที่มาพร้อมกับราคาที่คุ้มค่าในการจับจ่าย โดยมุ่งหวังให้เกษตรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3 เท่า ช่วยเหลือเกษตรกร 46 ชุมชน กว่า 3,000 ครัวเรือน พร้อมตั้งเป้าเปิดเพิ่มอีก 10 สาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภายในสิ้นปีนี้ โดยยึดจริงใจ FARMERS’ MARKET บางนา เป็นร้านค้าต้นแบบ


ด้านนายสเตฟาน คูม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า จริงใจ FARMERS’ MARKET แฟลกชิปสโตร์ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกนี้จะช่วยสร้างโอกาส เพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้แก่เกษตรกรรายย่อยทั่วประเทศ เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์สินค้า และเชื่อมโยงผู้บริโภครุ่นใหม่ได้รู้จักสินค้าอัตลักษณ์จากท้องถิ่นได้มากยิ่งขึ้น

“ไฮไลต์สำคัญที่ไม่ควรพลาด ได้แก่ ผักพื้นบ้านที่หายาก เช่น ผักสลัดน้ำ จ.ยะลา, ผักกระชับ จ.ระยอง, หน่อหวาย จ.สกลนคร, มะพร้าวกะทิเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี, ส้มจุก จ.สงขลา และรวบรวมสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไว้มากถึง 60 รายการ เช่น มะม่วงน้ำดอกไม้คุ้งบางกระเจ้า จ.สมุทรปราการ, ลิ้นจี่ จ.นครพนม, หอมแดง ทุเรียนภูเขาไฟ จ.ศรีสะเกษ ฯลฯ อาหารพร้อมรับประทานของดีขึ้นชื่อคัดสรรมาจากตลาดจริงใจทั้ง 23 สาขาหมุนเวียนทุกเดือน”

นายสเตฟานยังกล่าวเพิ่มเติมถึงปัจจัยที่ส่งผลให้จริงใจ FARMERS’ MARKET แฟลกชิปสโตร์ประสบความสำเร็จ คือ “ 1. ผักและผลผลิตคัดสรรสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศส่งตรงจากเกษตรกร มีการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) เพื่อทวนสอบขั้นตอนการปฏิบัติ ตั้งแต่การผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป และการจัดจำหน่ายจนถึงมือผู้บริโภค รวมถึงมี QR Code ที่ป้ายสินค้า ณ จุดขายทุกรายการ ซึ่งผู้บริโภคสามารถสแกนเพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้า ลักษณะพิเศษของสินค้าที่นำมาจำหน่าย

2. ศักยภาพด้านโลจิสติกส์รถขนส่งสินค้าของท็อปส์ และซัปพลายเออร์ ขนส่งผลผลิตกลับมายังศูนย์กระจายสินค้า ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการขนส่ง 3. การสนับสนุนองค์ความรู้ในทุกมิติให้กับเกษตรกร โดยมีทีมจัดซื้อประจำภูมิภาคลงพื้นที่ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด และ 4. สร้างประสบการณ์ชอปปิ้งแบบไร้รอยต่อผ่านแพลตฟอร์มออฟไลน์และออนไลน์ ผ่าน Line @jjfarmersmarket, แอปพลิเคชัน Grab เลือก แกร็บมาร์ท (GrabMart), ชอปออนไลน์ผ่าน www.tops.co.th และบริการ Click & Collect” .
กำลังโหลดความคิดเห็น