xs
xsm
sm
md
lg

“ปลัดพาณิชย์” เป็นพยานการซื้อขายออนไลน์ “มะม่วง” เข้าสู่ตลาดฮ่องกง มูลค่า 100 ล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ปลัดพาณิชย์” เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามการเชื่อมโยงส่งออกผลไม้ไทยจากพาณิชย์จังหวัดสู่ตลาดฮ่องกง ปริมาณ 2,200 ตัน มูลค่า 100 ล้านบาท เผยเป็นผลงานตามนโยบาย “จุรินทร์” ที่ได้สั่งการให้สร้างโมเดลการค้าใหม่รับยุค New Normal ใช้เซลส์แมนจังหวัดและเซลส์แมนประเทศเชื่อมโยงการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ เตรียมจัดเจรจาซื้อขายผลไม้ออนไลน์อีกครั้งช่วง 24-28 พ.ค.นี้ เน้นทุเรียน มังคุด ส้มโอ เงาะ และลำไย

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า วันที่ 14 พ.ค. 2564 กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นสักขีพยานการลงนาม Memorandum of Purchasing (MOP) การเชื่อมโยงส่งออกผลไม้ไทยจากพาณิชย์จังหวัดสู่ตลาดฮ่องกง ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการโสมสวลี ชั้น 11 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยเป็นการลงนามซื้อขายมะม่วงระหว่างผู้ส่งออกไทยกับผู้นำเข้าฮ่องกง ปริมาณรวม 2,200 ตัน มูลค่ารวม 100 ล้านบาท โดยมีนายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายวิทยากร มณีเนตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นางชณันภัสร์ พิศาลอภิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี นายสุรพงษ์ เป้ากลาง ประธานหอการค้าจังหวัดปทุมธานี น.ส.นงเยาว์ ศรีฉันทะมิตร พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว นายประจักร์ ประสงค์สุข เกษตรจังหวัดสระแก้ว นายบำรุง ล้อเจริญวัฒนะชัย ประธานหอการค้าจังหวัดสระแก้ว และนายเกษมสันต์ ศรีโสภา ประธาน MOC Biz Club จังหวัดสระแก้ว ร่วมเป็นสักขีพยาน

โดยรายละเอียดการซื้อขายมะม่วงในครั้งนี้ แยกเป็นจังหวัดปทุมธานี ปริมาณ 1,200 ตัน มูลค่า 55 ล้านบาท ระหว่างบริษัท Freco Asia Company Limited ผู้ส่งออกไทย กับบริษัท Shing Kee Lan Company Limited ผู้นำเข้าฮ่องกง และจังหวัดสระแก้ว ปริมาณ 1,000 ตัน มูลค่า 45 ล้านบาท ระหว่าง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนมะม่วงจังหวัดสระแก้ว ผู้ส่งออกไทย กับบริษัท Chiang Mai Herbs Trading Limited ผู้นำเข้าฮ่องกง

“การซื้อขายมะม่วงที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากกิจกรรม Online Business Matching ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์ดำเนินการในช่วงต้นปี ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้ของไทยเข้าสู่ตลาดฮ่องกงได้เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีช่องทางการจำหน่ายและส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ช่วยให้มีความรู้ในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐานและตรงตามที่ตลาดต้องการ ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น” นายบุณยฤทธิ์กล่าว


นายบุณยฤทธิ์กล่าวว่า การลงนามซื้อขายผ่านทางออนไลน์เป็นการสร้างโมเดลการค้าใหม่ให้เกิดขึ้นรองรับยุค New Normal ตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดในฐานะเซลส์แมนจังหวัด ทำงานร่วมกับผู้ประกอบการ เกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด และทูตพาณิชย์ทำหน้าที่เป็นเซลล์แมนประเทศ ทำงานร่วมกับผู้ส่งออก ผู้นำเข้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ และให้เซลล์แมนจังหวัดและเซลล์แมนประเทศประสานการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อผลักดันการส่งออกสินค้าไทย โดยเฉพาะสินค้าของจังหวัดไปยังตลาดต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง ที่กำลังเตรียมจัด “การเจรจาธุรกิจออนไลน์ Online Business Matching ผลไม้ไทยเข้าสู่ตลาดฮ่องกง” อีกครั้ง ระหว่างวันที่ 24-28 พ.ค. 2564 มีผลไม้เป้าหมาย คือ ทุเรียน มังคุด ส้มโอ เงาะ ลำไย เนื่องจากเป็นที่นิยมของชาวฮ่องกง โดยมีเกษตรกรและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมจำนวน 20 ราย จาก 11 จังหวัด โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดร่วมตรวจสอบศักยภาพและความพร้อมของเกษตรกรและผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้นำเข้าว่าจะได้รับสินค้าที่ดีมีคุณภาพสูงระดับส่งออก รวมทั้งจะมีการดำเนินการลักษณะนี้ โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศในประเทศอื่นๆ และจะมีการจัดงานส่งเสริมผลไม้ไทยในตลาดฮ่องกงและจีน เช่น งาน Thai Fruits Festival และ Thai Fruits Golden Month ในเดือนพ.ค.-มิ.ย. 2564

สำหรับภาพรวมการค้าระหว่างไทย-ฮ่องกง ในปี 2563 มีมูลค่า 13,297.80 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยส่งออกไปฮ่องกงมูลค่า 11,292.25 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าจากฮ่องกงมูลค่า 2,005.55 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนของการส่งออกสินค้าผลไม้มีมูลค่า 361.3 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 23.90% และในไตรมาสแรกของปี 2564 (ม.ค.-มี.ค.) การส่งออกมะม่วงจากไทยไปฮ่องกงมีมูลค่า 1.1 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 464%


กำลังโหลดความคิดเห็น