xs
xsm
sm
md
lg

โลตัสดันสินค้า SME ขึ้นเชลฟ์สู้โควิด ผนึก SME D Bank และ สสว.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ผู้จัดการรายวัน 360 - โลตัสเดินหน้าผลักดันสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการ SME ไทยจำหน่ายผ่านสาขาและช่องทางออนไลน์ อุ้ม SME ไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19 จับมือ SME D Bank และ สสว. จัด Business Matching ทุกเดือน ประเดิมทางออนไลน์ ให้ผู้ประกอบการได้พูดคุยกับทีมงานจัดซื้อโลตัสโดยตรงทุกหมวดหมู่สินค้า ตามแผนงานเพิ่มการรับซื้อสินค้า SME ทุกปี 

นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบุคคลและความยั่งยืน โลตัส กล่าวว่า “โลตัส สนับสนุนผู้ประกอบการ SME มาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าและการยกระดับมาตรฐานการผลิตของสินค้าไทย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สร้างความท้าทายแก่ธุรกิจแทบทุกขนาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจ SME ที่ได้รับผลกระทบอย่างมาก
 
ล่าสุดจึงร่วมมือกับ SME D Bank และ สสว.ในการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ทุกเดือน เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ที่มีศักยภาพได้เจรจาทางการค้าโดยตรงกับทีมงานฝ่ายพาณิชย์ของโลตัส เพื่อคัดเลือกสินค้าในทุกหมวดหมู่ จำหน่ายในช่องทางของเรา ทั้งสาขาทั่วประเทศและช่องทางออนไลน์ โลตัสมีแผนงานที่ชัดเจนในการเพิ่มปริมาณการรับซื้อสินค้าเกษตรและสินค้า SME อย่างน้อย 10% ทุกปีเป็นระยะเวลา 5 ปี


เพื่อสนับสนุนแผนงานนี้ เราได้ดำเนินการหลายด้าน รวมถึงการเปิดช่องทางบนเว็บไซต์ของเราให้ผู้ประกอบการ SME สามารถนำเสนอสินค้าได้สะดวกขึ้น การจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ทุกเดือน ประเดิมครั้งแรกผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นอกจากนั้น ยังได้ปรับปรุงกระบวนการการจัดจำหน่ายสินค้า SME ให้กระชับและรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME สามารถกระจายสินค้าผ่านโลตัสและมียอดขายเร็วขึ้นกว่าเดิม

นอกเหนือจากการเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าแล้ว โลตัสยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของ SME ในฐานะคู่ค้า ให้สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และการผลิต ตามหลักสากล เพื่อทำให้สินค้า SME ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น เพิ่มขีดสามารถการแข่งขันทั้งในประเทศและในตลาดต่างประเทศ นอกจากนั้น สสว.และ SME D Bank ยังมีส่วนร่วมในการให้คำแนะนำผู้ประกอบการเกี่ยวกับการสนับสนุนจากทางภาครัฐและเงินทุน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการ SME สามารถฝ่าวิกฤตโควิด-19 และเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป


นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า “ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่นนี้ ผู้ประกอบการต้องปรับกลยุทธ์ และเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ และหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพก็คือการแสวงหาโอกาสใหม่ๆ เช่น การใช้แพลตฟอร์ม หรืออาจจะมีพันธมิตรการค้าใหม่ และในวันนี้โลตัสได้เปิดโอกาสทางธุรกิจนั้นให้แก่ผู้ประกอบการได้ร่วมเป็นคู่ค้า ซึ่งถือเป็นแพลตฟอร์ม หรือพันธมิตรการค้าที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการในการกระจายสินค้าไปสู่มือผู้บริโภคทั่วประเทศ

ความร่วมมือในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการแล้ว ยังเป็นการเติมเต็มสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของ สสว.ในการเจาะตลาดโมเดิร์นเทรดอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย เนื่องจากจำนวนสาขาของโลตัสที่มีมากกว่า 2,000 สาขา บวกกับสินค้าของผู้ประกอบการที่มีหลากหลาย ซึ่งในวันนี้ก็มีสินค้าของผู้ประกอบการถึง 350 ราย จาก 7 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มอาหารแห้ง กลุ่มอาหารสดหรืออาหารพร้อมรับประทาน กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป กลุ่มอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ (เครื่องใช้ภายในบ้าน) กลุ่มอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ (สินค้าอิเล็กทรอนิกส์) กลุ่มเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องใช้ภายในบ้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ซักล้าง ซึ่งอาจรวมถึงสินค้าจากชุมชน จะได้มีโอกาสจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์กับโลตัส สิ่งเหล่านี้จะเป็นการขยายช่องทางการค้าของผู้ประกอบการให้เติบโตและเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตโควิด โดยช่องทางการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการอาจเป็นที่โลตัสทั่วประเทศ หรือตามความเหมาะสมตามความต้องการของตลาดและผู้ประกอบการ

นอกเหนือจากความร่วมมือในวันนี้ สสว.ยังมีการช่วยเหลือด้านอื่นๆ แก่ผู้ประกอบการ ทั้งการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ และการขึ้นทะเบียนจัดซื้อจัดจ้างจากภาครัฐ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ และโอกาสสำคัญสำหรับผู้ประกอบการในการเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 1.3 ล้านล้านบาทต่อปี”


นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank กล่าวว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยอย่างรุนแรง ความร่วมมือครั้งนี้มีส่วนสำคัญในการช่วยสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีขยายช่องทางตลาดผ่านเครือข่ายของโลตัส ซึ่งมีศักยภาพการตลาดสูง ช่วยให้สินค้าเอสเอ็มอีทั่วประเทศสามารถส่งตรงถึงมือผู้บริโภค ช่วยเพิ่มรายได้ เพิ่มยอดขาย ควบคู่กับ SME D Bank จัดเตรียมบริการทางการเงินไว้รองรับ เพื่อเสริมสภาพคล่อง ช่วยประคอง หรือฟื้นฟูธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวผ่านสถานการณ์โควิด-19 ไปได้ด้วยดี เช่น สินเชื่อฟื้นฟู กู้ได้ทั้งลูกค้าเดิม และลูกค้าใหม่ อัตราดอกเบี้ยพิเศษเพียง 2% ต่อปี ใน 2 ปีแรก โดยตลอด 5 ปีแรก เฉลี่ยไม่เกิน 5% ต่อปี พร้อมทั้งได้รับการยกเว้นดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือน ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี, สินเชื่อรายเล็ก Extra Cash อัตราดอกเบี้ยต่ำ 3% ต่อปี ใน 2 ปีแรก วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท ผ่อนชำระนานสูงสุด 5 ปี ที่สำคัญไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน และสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น นิติบุคคล 2.875% ต่อปีใน 3 ปีแรก และบุคคลธรรมดา 4.875% ต่อปีใน 3 ปีแรก วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท เป็นต้น ผู้ที่สนใจติดต่อได้ที่สาขา SME D Bank ทั่วประเทศ หรือช่องทางออนไลน์ เช่น LINE Official Account : @SMEDevelopmentBank, เว็บไซต์ธนาคาร https://www.smebank.co.th/ และผ่านแอปพลิเคชัน “SME D Bank” ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android”


กำลังโหลดความคิดเห็น