xs
xsm
sm
md
lg

“ศักดิ์สยาม” ไม่ปลื้ม! รถไฟทางคู่ยังดีเลย์ 5 สัญญา-เร่งปรับแบบเฟส 2 เลี่ยงผ่านชุมชนลดเวนคืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ศักดิ์สยาม” เร่งรถไฟทางคู่เฟส 1 พบล่าช้า 5 สัญญาจากทั้งหมด 9 สัญญา ช่วงหัวหิน-ประจวบฯ อืดสุด 13.59%, ส่วนเฟส 2 ต้องปรับแบบเลี่ยงผ่านชุมชนเมือง ลดปัญหาเวนคืน วางแนวคู่แผนมอเตอร์เวย์ใน MR-MAP

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ (ประชุมครั้งที่ 2) ด้วย Application “Zoom” ว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะที่ 1 จำนวน 7 เส้นทาง ขณะนี้ก่อสร้างเสร็จแล้ว 2 โครงการ ประกอบด้วย ช่วงฉะเชิงเทรา-แก่งคอย และช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ส่วนที่อยู่ระหว่างก่อสร้างมี 5 โครงการ แบ่งงานก่อสร้างเป็น 9 สัญญา โดยก่อสร้างเร็วกว่าแผนงาน 4 สัญญา งานก่อสร้างล่าช้ากว่าแผน 5 สัญญา 

โดยสัญญาที่มีผลการก่อสร้างเร็วกว่าแผนงานจำนวน 4 สัญญา ประกอบด้วย ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ สัญญาที่ 1 มีผลงานการก่อสร้าง 51.83% เร็วกว่าแผนงาน 20.29%, ช่วงนครปฐม-หัวหิน สัญญาที่ 1 มีผลงานการก่อสร้าง 84.89% เร็วกว่าแผนงาน 1.22%, ช่วงนครปฐม-หัวหิน สัญญาที่ 2 มีผลงานการก่อสร้าง 83.81% เร็วกว่าแผนงาน 0.37%, ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร สัญญาที่ 1 มีผลงานการก่อสร้าง 76.85% เร็วกว่าแผนงาน 0.72%

สัญญาที่มีผลการก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนงาน ประกอบด้วย ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ สัญญาที่ 2 มีผลงานการก่อสร้าง 65.59% ช้ากว่าแผนงาน 1.90%, ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 1 มีผลงานการก่อสร้าง 87.14% ช้ากว่าแผนงาน 4.15%, ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 2 มีผลงานการก่อสร้าง 73.15% ช้ากว่าแผนงาน 11.33%

ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ มีผลงานการก่อสร้าง 85.26% ช้ากว่าแผนงาน 13.59%, ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร สัญญาที่ 2 มีผลงานการก่อสร้าง 69.03% ช้ากว่าแผนงาน 2.04%

ในสัญญาที่ล่าช้านั้น ให้ รฟท.เร่งรัดการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน รวมทั้งให้รายงานสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยจัดทำแผนการเร่งรัดการก่อสร้างที่แสดงกิจกรรมและกำหนดระยะเวลาอย่างชัดเจนว่าจะสามารถเร่งรัดการก่อสร้างให้กลับมาเป็นไปตามแผนงานด้วย

@เร่งปรับแบบทางคู่เฟส 2 เลี่ยงผ่านชุมชนเมือง ลดปัญหาเวนคืน 

สำหรับการนำแนวคิด MR-MAP (Motorway Railway Master Plan) ตามนโยบายมาปรับใช้โครงการรถไฟทางคู่ ระยะที่ 2 และโครงการเส้นทางสายใหม่ เห็นว่ายังไม่สอดคล้องกับกรอบแนวคิดของ MR-MAP เท่าที่ควร จึงให้ รฟท.ไปพิจารณาปรับปรุงรูปแบบให้สอดคล้องกับแนวคิดของ MR-MAP ด้วย สำหรับส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ให้พิจารณารายงานเหตุผลที่ชัดเจนด้วย
ทั้งนี้ รฟท.ได้ปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างโครงการรถไฟช่วงที่ผ่านตัวเมืองบางส่วนตามหลักการของ MR-MAP แล้ว แต่ยังมีบางช่วงที่ยังผ่านชุมชนเมืองอยู่ ดังนั้น ให้พิจารณาออกแบบเส้นทางรถไฟให้ผ่านชุมชนเมืองให้น้อยที่สุด เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนต่อไป

ส่วนการพิจารณาจุดตัดทางรถไฟกับทางหลวงยังไม่มีรูปแบบมาตรฐานที่ชัดเจนว่าจะเป็นลักษณะของสะพานทางหลวงข้ามทางรถไฟ หรือสะพานรถไฟข้ามทางหลวง ดังนั้น ให้ รฟท.ประสานงานกับกรมทางหลวงและกรมการขนส่งทางราง ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบโครงการเพื่อกำหนดรูปแบบมาตรฐานร่วมกัน

นอกจากนี้ ยังให้ รฟท.เร่งเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟกับสถานีขนส่งสินค้าที่เชียงของและนครพนมให้มีประสิทธิภาพ และประสานกรมการขนส่งฯ และกรมราง เพื่อเร่งรัดปรับแผนงานการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าที่นาทาเพื่อให้ไทยได้ประโยชน์สูงสุดในการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟจากจีน ลาว และไทย โดยในเบื้องต้นหากไม่สามารถพัฒนาเส้นทางรถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่น-หนองคายได้ทัน อาจพิจารณาการพัฒนาเป็นเฟส โดยใช้การเชื่อมต่อทางถนนในระยะแรกก่อน




กำลังโหลดความคิดเห็น...