xs
xsm
sm
md
lg

กรมรางออกประกาศคุ้มครองผู้โดยสาร-บีทีเอสยืดเวลาตั๋วเที่ยวเดินทาง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมรางออกประกาศมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าช่วงให้ WFH โดยให้คืนเที่ยวเดินทางในบัตรรายเดือนที่หมดอายุ ด้าน “บีทีเอส” ขยายเวลาเที่ยวบัตรหมดอายุ ตั้งแต่ 18 เม.ย.ไปถึง 31 พ.ค. 2564

นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยว่า ได้ลงนามในประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีบัตรโดยสารรายเดือน ซึ่งสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ยังกระจายไปทั่วเป็นวงกว้าง และพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันเป็นจำนวนมาก ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จึงได้ออกข้อกำหนดเพื่อดำเนินมาตรการลดการแพร่ระบาด โดยข้อกำหนดฉบับที่ 20 และฉบับที่ 22 เพื่อดำเนินรูปแบบการปฏิบัติงานที่เหมาะสม จึงขอความร่วมมือให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งเจ้าของกิจการผู้ประกอบการภาคเอกชนพิจารณาและดำเนินรูปแบบการปฏิบัติงานของบุคลากรในความรับผิดชอบในช่วงเวลานี้ โดยอาจเป็นการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง การสลับวันทำงาน หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม เพื่อลดโอกาสเสี่ยงจากการติดเชื้อ โดยให้พิจารณาดำเนินมาตรการขั้นสูงสุด เพื่อมุ่งลดจำนวนการเดินทางของเจ้าหน้าที่และบุคลากร เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อ

กรมรางเห็นว่าข้อกำหนดดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่เดินทางด้วยบัตรโดยสารรายเดือน หรือบัตรเติมเที่ยวเดินทาง ซึ่งมีเงื่อนไข กำหนดอายุการใช้งาน นับจากวันที่ใช้เดินทางครั้งแรก อาจไม่ได้เดินทาง ทำให้เที่ยวเดินทางในบัตรที่สามารถเดินทางได้ถูกตัดไป ผู้ใช้บริการจึงสูญเสียค่าใช้จ่าย อาจส่งผลให้เกิดภาระในการเดินทางเพิ่มขึ้น

ดังนั้น เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากค่าใช้จ่าย กรมรางจึงได้มีมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบ โดยให้ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าที่เดินทางด้วยบัตรโดยสารรายเดือน หรือบัตรเติมเที่ยวเดินทางที่มีเที่ยวเดินทางหมดอายุ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 สามารถติดต่อขอคืนเที่ยวเดินทางได้ ณ จุดจำหน่ายบัตรโดยสารที่สถานีรถไฟฟ้า หรือช่องทางออนไลน์ที่ผู้ให้บริการรถไฟฟ้ากำหนด

บีทีเอสขยายเวลาเที่ยวเดินทาง

นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ออกมาตรการดูแลผู้โดยสารเป็นครั้งที่ 3 ด้วยการขยายเวลาของบัตรโดยสารที่มีเที่ยวเดินทางในบัตรหมดอายุในช่วงตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ผู้โดยสารสามารถทยอยนำบัตรโดยสารมาติดต่อขอรับสิทธิ์ขยายเวลาเที่ยวเดินทางได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารทุกสถานี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (และเที่ยวเดินทางนี้จะมีอายุ 30 วัน นับตั้งแต่การใช้ครั้งแรก)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำขบวนรถไฟฟ้าออกวิ่งให้บริการมากที่สุดทั้ง 98 ขบวน ด้วยความถี่สูงสุดเป็น 2 นาที 25 วินาที ในช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อช่วยส่งเสริมมาตรการ Social Distancing ยังคงรักษามาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ อย่างเข้มงวดมาโดยตลอด ถึงแม้ในขณะนี้การเดินทางของผู้โดยสารจะลดลงนายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.)
กำลังโหลดความคิดเห็น...