xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวดี! สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นยกเลิกเกณฑ์อายุกู้เงิน ได้เท่ากันหมดไม่เกิน 3 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวขอนแก่น - สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น มีมติแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์โดยยกเลิกการกำหนดอายุผู้กู้ ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน กู้ได้ไม่เกิน 60 เท่าของเงินเดือน รวมเงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทน แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท


มีรายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ได้มีสารถึงมวลสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด และผู้แทนสมาชิก โดยระบุว่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่พวกเราทุกคนต่างให้กำลังใจซึ่งกัน และกันและป้องกันตนเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

ในนามคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการขอฝากความห่วงใยไปยังเพื่อนสมาชิกทุกท่าน เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 คณะกรรมการดำเนินการได้มีมติแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์เพื่อประโยชน์สูงสุดของมวลสมาชิก แต่ยังอยู่บนพื้นฐานความมั่นคงของสหกรณ์ ขอแจ้งข่าวดีไปยังสมาชิกผู้อาวุโสทุกท่าน หลักเกณฑ์เดิมได้กำหนดสิทธิการกู้สำหรับสมาชิกที่อายุตั้งแต่ 56 ปี ขึ้นไปมีสิทธิกู้ได้ไม่เกิน 2,600,000 บาท อายุ 57 ปี กู้ได้ไม่เกิน 2,500,000 บาท อายุ 58 ปีขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 2,200,000 บาท


คณะกรรมการดำเนินการจึงมีมติยกเลิกการกำหนดอายุดังกล่าว ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันโดยกู้ได้ไม่เกิน 60 เท่าของเงินเดือน รวมเงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทน แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท นอกนั้นคงเดิม

ในโอกาสนี้ อยากแจ้งข่าวไปยังพนักงานราชการที่มีความประสงค์สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ให้เตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบ สามารถยื่นสมัครได้ค่าธรรมเนียมสมัคร 100 บาท เจ้าหน้าที่จะรวบรวมข้อมูลไว้ เมื่อนายทะเบียนตอบรับทราบการแก้ไขข้อบังคับ คณะกรรมการดำเนินจะได้พิจารณาอนุมัติต่อไป รายละเอียดแบบฟอร์มและหลักฐานติดต่อได้ที่สหกรณ์ หรือดูจากเว็บไซต์ของสหกรณ์


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น