xs
xsm
sm
md
lg

ธพ.เผยการใช้น้ำมันไตรมาสแรกปีนี้ลด 7.7% จับตา LPG โตส่งสัญญาณภาคผลิตฟื้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) เผยการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงไตรมาสแรกปี 64 ยังคงลดลง 7.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยน้ำมันอากาศยาน (Jet A1) ยังคงดิ่งหนัก 73.9% เบนซิน ดีเซลลดลงเล็กน้อย รวมถึง NGV มีเพียง LPG และน้ำมันเตาที่ขยายตัวส่งสัญญาณภาคการผลิตเติบโต

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.)
เปิดเผยว่า การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อวันรอบไตรมาสแรกของปี 2564 (มกราคม-มีนาคม) ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 7.7% โดยสาเหตุหลักมาจากการใช้น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) ที่ลดลง 73.9% การใช้กลุ่มเบนซินลดลง 0.2% กลุ่มดีเซลลดลง 0.6% น้ำมันก๊าดลดลง 11.5 % และก๊าซธรรมชาติเหลวในรถยนต์ (NGV) ลดลง 31.2% ขณะที่น้ำมันเตามีการใช้เพิ่มขึ้น 29.1% ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เพิ่มขึ้น 2.5%

ทั้งนี้ การใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินไตรมาสแรกเฉลี่ยอยู่ที่ 31.1 ล้านลิตร/วัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 0.2% แต่เมื่อพิจารณาการใช้กลุ่มเบนซินเฉพาะเดือนมีนาคม 2564 พบว่าการใช้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 33.9 ล้านลิตร/วัน เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ทั้งนี้ การใช้น้ำมันเบนซินที่เพิ่มขึ้นในเดือนมีนาคมเป็นผลจากการผ่อนคลายมาตรการและข้อบังคับต่างๆ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 หลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอก 2 ดีขึ้น

การใช้น้ำมันกลุ่มดีเซลเดือนมกราคม-มีนาคม 2564 เฉลี่ยอยู่ที่ 67.2 ล้านลิตร/วัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 0.6% สำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 มีปริมาณการใช้ลดลงมาอยู่ที่ 40.0 ล้านลิตร/วัน (ลดลง 22.3%) น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา ซึ่งเริ่มจำหน่ายตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม 2562 มีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 23.9 ล้านลิตร/วัน และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 มีปริมาณการใช้อยู่ที่ 1.0 ล้านลิตร/วัน

การใช้น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) เฉลี่ยอยู่ที่ 4.6 ล้านลิตร/วัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (ลดลง 73.9% ) เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้ธุรกิจการท่องเที่ยวและการโดยสารเครื่องบินได้รับผลกระทบหนักอย่างต่อเนื่อง ส่วนการใช้ LPG เฉลี่ยอยู่ที่ 16.4 ล้านกก./วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (เพิ่มขึ้น 2.5% ) โดยปริมาณการใช้ในภาคปิโตรเคมีขยายตัวและมีการใช้มากที่สุดอยู่ที่ 6.8 ล้าน กก./วัน (เพิ่มขึ้น 12.5%) ถัดมาเป็นภาคอุตสาหกรรมมีการใช้อยู่ที่ 1.9 ล้าน กก./วัน (เพิ่มขึ้น 5%) และภาคครัวเรือนมีการใช้อยู่ที่ 5.8 ล้านกก./วัน (เพิ่มขึ้น 1.7%) ขณะที่ภาคขนส่งมีการใช้ลดลงมากที่สุดอยู่ที่ 1.9 ล้านกก./วัน (ลดลง 22.5%)

การใช้ NGV เฉลี่ยอยู่ที่ 3.3 ล้าน กก./วัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (ลดลง 31.2%) โดยเป็นผลต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ประกอบกับจำนวนสถานีบริการและรถ NGV ที่ยังคงลดลง ส่งผลให้ไทยมีการนำเข้าน้ำมันดิบลดลงมาอยู่ที่ 879,480 บาร์เรล/วัน (ลดลง 5.2%) มูลค่าการนำเข้าลดลงมาอยู่ที่ 48,074 ล้านบาท/เดือน (ลดลง 12.6%)
กำลังโหลดความคิดเห็น...