xs
xsm
sm
md
lg

กทท.พร้อมปรับ “โกดังสเตเดียม” เป็นโรงพยาบาลสนาม รองรับคลัสเตอร์ “ชุมชนคลองเตย”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“อธิรัฐ” ลงพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพตรวจ “โกดังสเตเดียม” กทท.พร้อมสนับสนุนปรับ “โกดังสเตเดียม” เป็นโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมจากวัดสะพานรองรับผู้ป่วยโควิด-19 คลัสเตอร์ชุมชนคลองเตยในอนาคต คาดรองรับได้ 160 เตียง ส่วนวัดสะพานรับได้ 100 เตียง

วันนี้ (3 พ.ค.) เวลา 10.00 น. ณ ท่าเรือกรุงเทพ นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ลงพื้นที่โกดังสเตเดียมของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) และวัดสะพาน เพื่อดูความเหมาะสมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามสำหรับดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ตามที่ได้รับการประสานขอใช้เป็นโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิด-19 จากพื้นที่ชุมชนคลองเตย โดยจากการสำรวจพื้นที่และการประชุมร่วมกันมีข้อสรุปในเบื้องต้นว่า ในระยะเร่งด่วนใช้พื้นที่วัดสะพานเป็นโรงพยาบาลสนาม เนื่องจากมีความพร้อมในเรื่องของสถานที่และความเหมาะสมทางด้านสาธารณูปโภค ซึ่งขณะนี้รองรับได้ 100 เตียง

ส่วนของโกดังสเตเดียม การท่าเรือฯ ยินดีให้การสนับสนุน โดยต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อให้มีความพร้อมในการดำเนินงานดังกล่าวทั้งในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการปรับปรุง โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานสาธารณสุขเร่งประเมินถึงความเหมาะสมของสถานที่อาคารโกดังสเตเดียม
ทั้งนี้ กทท.พร้อมสนับสนุนอาคารโกดังสเตเดียม เนื้อที่รวม 15 ไร่ มีพื้นที่ภายในอาคาร 4,200 ตร.ม. กว้าง 35 ม. ยาว 120 ม. ด้านกระทรวงกลาโหมพร้อมดำเนินการปรับปรุงสถานที่ และจัดหาอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก การวางระบบให้สามารถรองรับเตียงผู้ป่วยจำนวน 160 เตียง และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พร้อมเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในการดูแล ทั้งบุคลากร และอุปกรณ์ทางการแพทย์

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม ได้ให้หน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม ศูนย์สาธารณสุข 41 กรุงเทพมหานคร สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ดำเนินการประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ฯ ในการจัดตั้งศูนย์พักคอย และโรงพยาบาลสนาม เพื่อหาข้อสรุป และนำมาพิจารณาในการดำเนินการโดยเร่งด่วนต่อไป

ในการลงพื้นที่และประชุมหารือครั้งนี้ มี พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล ประธานกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการ การท่าเรือฯ เรือโท ดร.ชำนาญ ไชยฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ การท่าเรือฯ สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ ผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การท่าเรือฯ รวมถึง นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตคลองเตย พรรคพลังประชารัฐ พลโท ชิดชนก นุชฉายา เจ้ากรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ผู้แทนหน่วยงานกระทรวงกลาโหม นายแพทย์ วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ วรการ โตวายุนันทะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์สาธารณสุข 41 กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตคลองเตย สถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ เข้าร่วมหาแนวทางด้วยนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม


กำลังโหลดความคิดเห็น...