xs
xsm
sm
md
lg

กรมเจรจาฯ ยันเจ้าหน้าที่ทำงานที่บ้าน ไม่กระทบแผนเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศรับลูกนโยบายรัฐบาล สั่งเจ้าหน้าที่ Work From Home ยันการทำงานไม่ชะงัก สามารถเตรียมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้ตามแผน ทั้งกรอบอาเซียน การเจรจา FTA ระหว่างไทยกับ EU, UK, EFTA, EAEU และแคนาดา ส่วนงานบริการ ไม่มีหยุดชะงัก หลังให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้รับนโยบายรัฐบาล และนโยบายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ที่ได้สั่งการให้ข้าราชการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home - WFH) ให้มากที่สุด เพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยปัจจุบันข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมฯ ได้มีการ WFH เป็นส่วนใหญ่ แต่กรมฯ ยืนยันว่าการปฏิบัติงานในระหว่างนี้จะไม่มีการสะดุด หรือเกิดการชะงักงัน ทั้งการเตรียมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเจรจากรอบอาเซียน ทั้งการประชุมเจรจาในกรอบอาเซียน การเตรียมการด้านเศรษฐกิจเพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพเอเปกของไทยในปี 2565 การประชุมหารือออนไลน์กับประเทศคู่ค้า เช่น จีน ออสเตรเลีย UK เพื่ออำนวยความสะดวกและลดปัญหาอุปสรรคทางการค้าของไทย และการเตรียมการเพื่อฟื้นหรือเปิดการเจรจา FTA กับ EU, UK, EFTA, EAEU และแคนาดา ตามแผนการเจรจาปีนี้ของกระทรวงพาณิชย์

“กรมฯ ได้จัดประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมฯ กว่า 300 คน เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2564 เพื่อซักซ้อมและทำความเข้าใจการปฏิบัติราชการในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom) โดยได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติงานจากสถานที่พัก รักษาวินัย งดออกนอกสถานที่หากไม่จำเป็น ใช้การประชุมออนไลน์มากขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ส่วนงานในภารกิจที่รับผิดชอบก็ให้เตรียมความพร้อมไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมการสำหรับงานประชุมระหว่างประเทศที่มีขึ้นเป็นระยะ ผ่านการประชุมทางไกล” นางอรมนกล่าว


นอกจากนี้ ในระหว่างการปฏิบัติงานจากสถานที่พัก ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ เช่น สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ มาตรการทางการค้าของประเทศคู่ค้า และเทรนด์การค้าในปัจจุบัน ในรูปแบบบทความหรือบทวิเคราะห์ที่สื่อสารเข้าใจได้ง่าย เพื่อนำไปเผยแพร่ให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบ และนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

นางอรมนกล่าวว่า สำหรับงานบริการ แม้เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่จะปฏิบัติงานจากสถานที่พัก แต่งานให้บริการต่างๆ จะไม่มีการสะดุด หรือหยุดชะงัก เนื่องจากกรมฯ ได้ปรับไปให้ผู้บริการใช้ช่องทางออนไลน์แล้วเป็นส่วนใหญ่ โดยผู้ใช้บริการสามารถขอรับบริการข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ เช่น สถิติการค้าระหว่างประเทศ การนำเข้า-ส่งออกของไทย อัตราภาษีศุลกากรของประเทศที่ไทยมี FTA รายละเอียดของความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) และความตกลง FTA ฉบับต่างๆ เป็นต้น โดยสามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมฯ www.dtn.go.th ผ่านทางสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ และโน้ตบุ๊ก ทั้งระบบ Android และ iOS

ขณะเดียวกัน ผู้ที่สนใจ ทั้งนิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป ยังสามารถเรียนหลักสูตรฝึกอบรมด้านการค้าระหว่างประเทศออนไลน์ จำนวน 8 หลักสูตร ได้แก่ 1. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2. การเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตร 3. การเปิดเสรีการค้าสินค้าอุตสาหกรรม 4. การเปิดเสรีบริการ 5. องค์การการค้าโลกกับการค้าระหว่างประเทศ 6. กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า 7. สุขอนามัยพืชและสัตว์ และ 8. ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า โดยแต่ละหลักสูตรแบ่งการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง หากผู้เรียนสามารถสอบผ่านในแต่ละระดับระบบจะออกใบรับรอง (Certificate) หรือประกาศนียบัตรให้ด้วย โดยผู้สนใจสามารถเรียนผ่านเว็บไซต์ elearning.dtn.go.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น