xs
xsm
sm
md
lg

บี.กริม ปลูกสวนป่าเพิ่มอีก 250 ไร่ สู่เป้าปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บี.กริม คันทรี่ คลับ เซ็นสัญญา อ.อ.ป.ว่าจ้างปลูกป่าเศรษฐกิจจำนวน 250 ไร่ในพื้นที่โปโล แอนด์ อีเวสเทรียน คลับ พัทยา จังหวัดชลบุรี            นายฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม เปิดเผยว่า บริษัท บี.กริม คันทรี่ คลับ จำกัด ได้จัดพิธีลงนามในสัญญาว่าจ้างปลูกสวนป่าเศรษฐกิจ จำนวน 250 ไร่ กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เมื่อวันที่ 25 มี.ค.นี้ เพื่อปลูกไม้เศรษฐกิจ 8 ชนิด ได้แก่ ไม้สัก พะยูง ชิงชัน มะค่าโมง นนทรีป่า หรืออะราง ประดู่ แดง และมะฮอกกานี รวม 27,500 กล้า ในพื้นที่ไทยโปโล แอนด์ อีเวสเทรียน คลับ พัทยา จังหวัดชลบุรี รวมพื้นที่ประมาณ 250 ไร่ กำหนดระยะเวลาปลูกแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2564

โครงการปลูกป่าเป็นโครงการตามเจตนารมณ์ที่ให้เกิดความยั่งยืน เพิ่มพื้นที่ให้สัตว์ต่างๆ ได้ขยายพันธุ์ และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ และในอนาคตยังสามารถต่อยอดเป็นพื้นที่ต้นแบบการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยา เป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้ และแหล่งสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสัตว์ป่า ให้แก่ชุมชนโดยรอบและบุคคลทั่วไป 

ความร่วมมือกับ อ.อ.ป.ในครั้งนี้เป็นการปลูกสวนป่าเศรษฐกิจระยะยาวเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับที่ดิน และสร้างประโยชน์แก่สภาพแวดล้อม ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก โดยเป็นการต่อยอดจากปี 2563 ที่ บี.กริม ได้ร่วมกับกรมป่าไม้จัดกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่ไทยโปโลฯ จ.ชลบุรี 2 ครั้ง โดยครั้งแรกเป็นการปลูกกล้าไม้นานาพรรณ เช่น สัก ประดู่ ยางนา กว่า 10,000 ต้น เมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2563 และครั้งที่ 2 จัดกิจกรรมปลูกสวนป่า และกล้าไม้ทรงปลูก “ต้นราชพฤกษ์” และ “ต้นนนทรี” เมื่อต้นเดือนตุลาคม 2563 รวมพื้นที่ 200 ไร่  

บี.กริม มีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อก้าวสู่องค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ หรือ Net-Zero Carbon Emissions ภายในปี 2050 (ปี พ.ศ. 2593) ผ่านโครงการ การศึกษาเชื้อเพลิงทางเลือก เทคโนโลยีใหม่ และแผนดำเนินงานต่างๆ โดยเฉพาะการเดินหน้าขยายพื้นที่ป่าอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทเตรียมนำโครงการดังกล่าวเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program) ซึ่งเป็นกลไกที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศ เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานต่างๆ ต่อไป 


กำลังโหลดความคิดเห็น...