xs
xsm
sm
md
lg

กรมเจ้าท่าตั้งศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ 68 จุดทั่ว ปท. รองรับหยุดยาวสงกรานต์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมเจ้าท่าตั้งศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ 68 จุดทั่วประเทศ เรือรักษาการณ์ 51 ลำ อำนวยความสะดวกรองรับเดินทางและท่องเที่ยวหยุดยาวสงกรานต์ เตือนประชาชนระมัดระวังในการขึ้น-ลงเรือ ใส่เสื้อชูชีพ และหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กรมเจ้าท่า (จท.) เป็นประธานประชุมผ่านระบบ Video Conference กับผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่ากรุงเทพ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1-7 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยทางน้ำรองรับวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 เป็นวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวัน ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางตามแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำที่สำคัญๆ หรือทำบุญตามวัดต่างๆ บริเวณริมแม่น้ำ ลำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ เขื่อนเก็บน้ำที่มีการเดินเรือและชายทะเลเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าได้มีการออกมาตรการเพื่อความปลอดภัยและมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาตรการเตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรือในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสภาพความปลอดภัยเรือโดยสาร เรือภัตตาคาร และท่าเทียบเรือต่างๆ พร้อมจัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางน้ำ จุดอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ทางน้ำประจำท่าเทียบเรือ อีกทั้งได้เข้มงวดกวดขันในการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัย เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือกำชับผู้โดยสารให้สวมใส่มาสก์ตลอดการเดินทางทางน้ำ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางน้ำ กรมเจ้าท่า ส่วนกลาง จำนวน 2 จุด ได้แก่ ท่าเรือท่าช้างและท่าเรือสาทร ส่วนภูมิภาค จำนวน 66 จุด รวมทั้งสิ้น 68 จุด อัตรากำลังพล จำนวน 992 คน เรือรักษาการณ์ จำนวน 51 ลำ และได้มีการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น กองทัพเรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เครือข่ายอาสาวารี เป็นต้น

นอกจากนี้ ขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวโปรดเชื่อฟังเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือ ระมัดระวังในการขึ้น-ลงเรือ ต้องสวมใส่เสื้อชูชีพ และหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะเดินทางทางน้ำ เพื่อความปลอดภัย

นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ  กรมเจ้าท่า (จท.)


กำลังโหลดความคิดเห็น...