xs
xsm
sm
md
lg

“กลุ่มพลาสติก” ยื่นหนังสือ “พาณิชย์” กังวลใช้เอดีฟิล์มบีโอพีพีกระทบอุตฯ จำนวนมาก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก ส.อ.ท.ยื่นหนังสือ “พาณิชย์” กังวลการใช้มาตรการเอดีสินค้าฟิล์มบีโอพีพี เผยมีผู้ผลิตในประเทศรายเดียว หากการผลิตชะงักผู้ใช้ป่วนแน่ หรือผลิตได้ไม่ตรงตามที่ต้องการก็ทำให้การผลิตมีปัญหา ระบุเป็นสินค้าต้นน้ำของผู้ผลิตเป็นจำนวนมาก ทั้งอาหาร อุปโภคบริโภค และสินค้าเพื่อการเกษตร เรียกร้องใช้กลไกเศรษฐศาสตร์ในการพิจารณา ป้องกันผลกระทบขยายวงกว้าง

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นายวิรัช เกลียวปฏินนท์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้ทำหนังสือถึงกรมการค้าต่างประเทศ แสดงความกังวลถึงการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าฟิล์มบรรจุภัณฑ์ไบแอคเซียลลี ออเรียนเต็ดโพลิโพรพีลีน (บีโอพีพี) เนื่องจากสินค้าดังกล่าวเป็นวัตถุดิบต้นน้ำของผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างกว้างขวาง มีสมาชิกของกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก และสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกจำนวนมากที่จะได้รับผลกระทบจากมาตรการนี้

ทั้งนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกได้ชี้แจงผลกระทบว่า การพึ่งพาผู้ผลิตเพียงรายเดียว ซึ่งหากไม่สามารถพัฒนาสูตรฟิล์มตามที่ผู้ใช้ต้องการได้ อาจก่อให้เกิดการชะงักของการผลิตสินค้าเพื่อเป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร ยา เวชภัณฑ์ และสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ และยังจะมีปัญหาด้านคุณภาพ หากผลิตไม่ได้มาตรฐานก็จะกระทบต่อการนำไปใช้ต่อ รวมทั้งยังมีความล่าช้า หากผู้ผลิตเพียงรายเดียว การผลิตหยุดชะงัก หรือเกิดเหตุไม่คาดคิด ก็จะเกิดความไม่แน่นอนต่อผู้ใช้ และต้องนำเข้าทดแทนในราคาที่สูงขึ้นแบบไม่ได้คาดการณ์เอาไว้ ถือเป็นความเสี่ยง

นอกจากนี้ ยังจะมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการรายย่อยที่เดิมเคยสามารถซื้อฟิล์มบีโอพีพีในปริมาณน้อยจากผู้นำเข้าได้ แต่ถ้ามีการขึ้นภาษีเอดีจะทำให้ต้นทุนนำเข้าสูงขึ้น และต้องซื้อในราคาที่แพงขึ้น เพราะที่ผ่านมาผู้ประกอบการรายย่อยไม่สามารถซื้อจากผู้ผลิตในประเทศได้ เพราะติดคำสั่งซื้อขั้นต่ำ และยังจะมีปัญหาในเรื่องพิกัดศุลกากรฟิล์มเกรดพิเศษและเกรดทั่วไปที่อยู่ในพิกัดเดียวกัน ทำให้ในทางปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะมีความลำบากในการแยกเกรด ผู้นำเข้าฟิล์มเกรดพิเศษจะได้รับผลกระทบจากการขึ้นเอดีด้วย เห็นว่าควรแยกพิกัดศุลกากรให้ชัดเจน

ขณะเดียวกัน มองว่าหากมีการขึ้นภาษีเอดีจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในเรื่องของราคา ระยะเวลาส่งมอบ และคุณภาพ จะเกิดการนำเข้าฟิล์มสำเร็จรูป สินค้าสำเร็จรูป ฉลาก บรรจุภัณฑ์อาหาร บรรจุภัณฑ์ของสินค้าอุปโภคบริโภค บรรจุภัณฑ์สินค้าเพื่อการเกษตร ทำให้ผู้ผลิตสินค้าในประเทศได้รับผลกระทบ จนถึงขั้นเลิกกิจการ และยังมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการในการขอคืนภาษีอากรเอดี และเพิ่มต้นทุนให้ผู้นำเข้าฟิล์มบีโอพีพีเพื่อผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์และสินค้าอื่นๆ เพื่อส่งออก และยังทำให้สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน เพราะฟิล์มบีโอพีพีเป็นต้นน้ำที่จะนำไปผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์สำเร็จรูปมากมาย เช่น อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเพื่อการเกษตร

ดังนั้น ทางกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก และสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทยเห็นว่าการแก้ปัญหาต่างๆ ควรใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งจะเป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมโดยรวมมากกว่า ทั้งในระยะสั้นและยาว และในการพิจารณาใดๆ ขอให้คำนึงถึงผลกระทบที่จะมีต่ออุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมการพิมพ์ และอุตสาหกรรมต่อเนื่องในภาพรวมอย่างรอบคอบด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...