xs
xsm
sm
md
lg

บขส.เซ็นจ้าง “สัญลักข์” นั่งเอ็มดีคนใหม่ ลั่นปรับธุรกิจสู่ Digital Transport

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บขส.เซ็นสัญญาจ้าง “สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต” เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ เปิด 4 แนวคิด Smart Digital Technology ขับเคลื่อน บขส.สู่ Digital Transport

วันนี้ (14 ม.ค. 64) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ประธานกรรมการบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เป็นประธานพิธีลงนามสัญญาว่าจ้าง นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. โดยมีคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงของ บขส.ร่วมในพิธี

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กล่าวว่า พร้อมจะดำเนินงานตามนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะกรรมการบริษัทฯ (บอร์ด) ในการที่จะขับเคลื่อนและพัฒนา บขส.ให้ก้าวไปอย่างมั่นคง และให้ บขส.เป็นองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพในการให้บริการด้านการขนส่งสาธารณะ โดยวางแผนจะปรับเปลี่ยนธุรกิจ โดยใช้ Smart Digital Technology มาเป็นหัวใจในการดำเนินงาน หรือ Digital Transport  4 ด้าน ประกอบด้วย

1. SMART Station (Modern Bus) การพัฒนาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัยให้สถานีขนส่งผู้โดยสารของ บขส. โดยเน้นเรื่องความสะอาด สะดวกสบาย ปลอดภัย โดยจะมีการพัฒนาระบบการจองตั๋วโดยสาร ให้ผู้โดยสารสามารถจองผ่านระบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการจัดโปรโมชันส่งเสริมการขาย และปรับลดพื้นที่ห้องขายตั๋ว ลดการรับเงินสด ตามวิถีใหม่ รวมทั้งนำเทคโนโลยี Digital มาใช้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวของการจราจรภายในสถานี และเพิ่มการเชื่อมต่อระบบขนส่งรถโดยสารสารธารณะให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอื่น (Feeder) เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น ได้อย่างสะดวก และจะนำระบบ TOC : Transport Operation Center มาใช้แสดงข้อมูลการเดินรถอย่างเรียลไทม์ เพื่อช่วยบริหารและควบคุมการเดินรถให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดได้มากยิ่งขึ้น และช่วยยกระดับเรื่องความปลอดภัยในการขับขี่ 

2. SMART Product & Service มีการเพิ่มเติมสิ่งอำนวยความสะดวกในรถโดยสาร นอกเหนือจากบริการเดิมที่มีอยู่แล้ว เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้โดยสารมากขึ้น รวมทั้งมีแผนเปิดให้บริการเส้นทางใหม่ที่เชื่อมต่อเมืองหลักกับเมืองรอง รัศมี 300 กิโลเมตร ที่ไม่ใช่เป้าหมายของกลุ่มสายการบินต้นทุนต่ำ (Low Cost Airline) และเชื่อมเส้นทางจากเมืองหลักหรือเมืองรองไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อยกระดับการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การสร้าง New business model เพิ่มรายได้จาก Facilities ที่มีอยู่เดิม เช่น การสร้างพันธมิตร เพื่อให้บริการขนส่งพัสดุ หรือการทำข้อตกลงความร่วมมือการขนส่งกับหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น และจะผลักดันเรื่องการรีแบรนด์ บขส.ให้เป็น “Digital Transport” รวมใจพนักงาน เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีมาตรฐานสากลและเป็นมืออาชีพ สอดคล้องกับค่านิยม วิสัยทัศน์ และภารกิจต่อไป

3. SMART Asset มีแนวคิดด้านการจัดการกับทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เพื่อเพิ่มสัดส่วนรายได้ที่แน่นอน โดยจะพิจารณาให้เอกชนเข้ามาร่วมพัฒนาแบบ PPP ทรัพย์สินที่เป็นที่ดินอยู่ทั้ง 3 แปลง คือ สถานีเอกมัย 7 ไร่ สถานีปิ่นเกล้า 15 ไร่ ที่ดินสามแยกไฟฉาย ในเชิงพาณิชย์ ในส่วนของสถานีหลัก คือ จตุจักร และสถานีหมอชิต ต้องมีแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกันกับสถานีกลางบางซื่อ หรือโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

4. SMART Firm ด้วยแนวคิด “องค์กรต้องดำรงอยู่ได้บนผลกำไรของตนเอง” พนักงานทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการรับรู้ต้นทุนของหน่วยงาน มีการนำเอาเทคโนโลยี Digital มาบริหารจัดการ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ส่วนปฏิบัติการ ให้สอดคล้องกับสภาวะรายได้การเดินรถที่จะมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับเปลี่ยนองค์กรให้เหมาะสมทันสถานการณ์ มีประสิทธิภาพ และเพิ่มทักษะให้กับพนักงานเตรียมตัวเข้าสู่ “Digital Transport”

ทั้งนี้ องค์กรจะก้าวไปข้างหน้าได้ พนักงานในองค์กรต้องมีส่วนร่วมในการนำพาองค์กรไปสู่จุดหมายร่วมกัน และพวกเราจะผ่านวิกฤตในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นี้ไปด้วยกัน

สำหรับ นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต มีประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งคณบดี คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพ กรรมการอิสระของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และจะเริ่มทำหน้าที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2564 เป็นต้นไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...