xs
xsm
sm
md
lg

ใส่ใจกินอยู่เป็น เปิดตัวคอร์สลดน้ำหนักแบบบูรณาการ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ใส่ใจกินอยู่เป็น” เปิดตัว SAIJAI SLIM คอร์สลดน้ำหนักรูปแบบใหม่เจาะกลุ่มคนรักสุขภาพ และลูกค้าเป้าหมายที่ต้องการดูแลรูปร่างและน้ำหนักแบบองค์รวม ภายในคอร์สจะมีการวางแผนการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล ทั้งในด้านของโภชนาการ การออกกําลังกาย ไปจนถึงการปรับพฤติกรรม สร้างนิสัยใหม่ให้กับผู้เข้าคอร์ส จนสามารถมีน้ำหนักลดลง และสุขภาพดีขึ้นได้อย่างชัดเจน

คุณพัชร์ เคียงศิริ กรรมการผู้จัดการและผู้สร้างสรรค์คอร์สลดน้ำหนัก SAIJAI SLIM กล่าวว่าจุดเริ่มต้นเกิดจากการได้ทําธุรกิจสินค้าอินทรีย์และข้าวกล้องหอมมะลิ 105 ออร์แกนิก แบรนด์ “ใส่ใจ” แล้วพบว่ากลุ่มลูกค้าที่ซื้อสินค้าเป็นกลุ่มที่ดูแลสุขภาพและนําข้าวกล้องหอมมะลิ 105 ไปเพี่อลดน้ำหนัก จึงได้เกิดแนวคิดในการสร้าง คอร์สลดน้ำหนักและดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่มีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพร่วมพัฒนา คอร์ส SAIJAI SLIM จนได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพึงพอใจ โดยเปิดให้บริการมาแล้วมากกว่า 10 รุ่น หัวใจหลักของคอร์สจะเป็นการลดน้ำหนักแบบบูรณาการ มุ่งสร้างผลลัพธ์ให้เกิดขึ้นจริงและยั่งยืน สร้างความเข้าใจ พร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งการกินและการใช้ชีวิต เพื่อปรับสมดุลของร่างกาย จิตใจ และ สามารถลดน้ำหนักได้อย่างปลอดภัยมีการใช้ Application เข้ามาช่วย แจ้งเตือนตารางการกินและปรับพฤติกรรม ซึ่งจะทําให้ผู้เข้าร่วมคอร์สไม่พลาดในการดูแลตัวเองตามโปรแกรมที่วางไว้เฉพาะบุคคล พร้อมทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพและทีมงานใส่ใจคอยให้คําแนะนํา ให้คำปรึกษา และดูแลอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาการร่วมคอร์ส ทำให้ผู้เข้าร่วมคอร์กว่า 90 % เข้าสู่น้ำหนักใหม่ หุ่นใหม่ สุขภาพใหม่.
กำลังโหลดความคิดเห็น...