xs
xsm
sm
md
lg

สนามบินบุรีรัมย์โตต่อเนื่อง ทย.เร่งทำผังแม่บทพัฒนาตามหลัก ICAO

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมท่าอากาศยานจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาและจัดทำผังแม่บทพัฒนา “สนามบินบุรีรัมย์” รองรับเที่ยวบินและผู้โดยสารที่เติบโตมากขึ้น หรือ “Buriram Airport Plan” ตามหลักการของ ICAO (Doc9184)

รายงานข่าว จากกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาและจัดทำ “Buriram Airport Plan” ตามหลักการของ ICAO (Doc9184) โดยมีนายสมหมาย ไชยนิจ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานบุรีรัมย์ นายนราธิป ชูแก้ว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาโครงการ กรมท่าอากาศยาน บริษัท สแควร์เทค จำกัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมนต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยฝาย นายกเทศมนตรีอำเภอสตึก หน่วยงานภาครัฐ/เอกชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพิมานราชพฤษ์ โรงแรมพนมพิมาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

โดยกรมท่าอากาศยานได้ดำเนินโครงการศึกษาและจัดทำ “Buriram Airport Plan” ตามหลักการของ ICAO (Doc9184) เนื่องจากท่าอากาศบุรีรัมย์มีปริมาณผู้โดยสารและเที่ยวบินเพิ่มมากขึ้นมาโดยตลอดในระยะเวลา 10 ปี จากการจัดการท่องเที่ยวและกิจกรรมกีฬาระดับโลก ซึ่งการจัดทำผังแม่บทจะทำให้ท่าอากาศยานบุรีรัมย์สามารถคาดการณ์ปริมาณเที่ยวบินและผู้โดยสารที่จะมาใช้บริการในอนาคต ช่วยให้กรมท่าอากาศยานสามารถวางแผนการรับมือกับจำนวนผู้โดยสารและเที่ยวบินเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างมีระบบและครบถ้วนทุกองค์ประกอบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน เป็นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)

สำหรับรายละเอียดองค์ประกอบของงาน ประกอบด้วย การสำรวจและรวบรวมข้อมูลปัจจุบันของท่าอากาศยานบุรีรัมย์ การสร้างแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์และการพยากรณ์ การศึกษาวิเคราะห์ขีดความสามารถ (Capacity) ต่างๆ ของท่าอากาศยาน การศึกษาวิเคราะห์นโยบายและแผนงานด้านการขนส่งที่เกี่ยวข้อง และกำหนด Positioning ของท่าอากาศยานบนหลักของการเป็นโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่น การจัดทำ Airport development plan การจัดทำ Airport financial plan and implementation plan และการจัดทำ Airport Evironment complatibly Plan
กำลังโหลดความคิดเห็น