xs
xsm
sm
md
lg

“คมนาคม” ขยับเปิดสนามบินเบตง เม.ย.64 เร่งวางขนส่งสาธารณะเชื่อมตัวเมือง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“คมนาคม” ถกแผนเปิดสนามบินเบตง เป้า เม.ย. 64 วางระบบฟีดเดอร์ เผย มีเอกชนยื่นเสนอขอให้บริการรถมินิบัส ขนาด 20 ที่นั่ง เส้นทางสนามบินเบตง-อำเภอเบตง-พรหมแดนเบตง 20 กม. ค่าโดยสาร 100 บาท

วันที่ 23 ธ.ค. นายเจือ ราชสีห์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายถาวร เสนเนียม) เป็นประธานประชุมคณะทำงานเร่งรัดการเปิดใช้ท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ผู้แทนจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และกรมการขนส่งทางบก เข้าร่วมประชุม

ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าของการดำเนินงาน

1. การออกใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศประเภททัศนวิสัย กรมท่าอากาศยาน (ทย.) อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารทางเทคนิคด้านระบบไฟฟ้าสนามบินให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) พิจารณาตรวจสอบเพิ่มเติม

2. การออกใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ ทย. อยู่ระหว่างจัดทำแผนการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจสอบมาตรฐานให้ กพท. พิจารณาตรวจสอบ ซึ่ง กพท. จะใช้เวลาการตรวจสอบแผนฯ ดังกล่าวเป็นเวลา 30 วัน

ทั้งนี้ ข้อบกพร่องที่ต้องเร่งแก้ไข คือ เรื่องบุคลากร ซึ่ง ทย. ได้สรรหาบุคลากรเพิ่มเติมและเตรียมแผนการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความพร้อม เพื่อรองรับกับการเปิดให้บริการท่าอากาศยานเบตงให้ กพท. พิจารณาแล้ว

3. การประกาศเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ทย. อยู่ระหว่างจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลเบตง ในกรณีที่จะกำหนดให้พื้นที่ตำบลเบตงเป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ

4. การเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะจากท่าอากาศยานเบตงไปยังชุมชน ปัจจุบันมีเอกชนยื่นแสดงความจำนงขอให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ โดยเป็นรถโดยสารประจำทางแบบมินิบัสประมาณ 20 ที่นั่ง เส้นทางเริ่มต้นจากท่าอากาศยานเบตง-อำเภอเบตง-พรหมแดนเบตง ระยะทาง 20 กม. ค่าโดยสารประมาณ 100 บาท

ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมดำเนินการเพื่อให้การเปิดใช้งานท่าอากาศยานเบตงเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของ กพท. ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยสากลขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในเดือนเมษายน 2564นายเจือ ราชสีห์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายถาวร  เสนเนียม)


กำลังโหลดความคิดเห็น