xs
xsm
sm
md
lg

“จุรินทร์” ถกโรงสีอีสานติดตามราคาข้าว พร้อมจี้ ธ.ก.ส.ปล่อยเงินเร่งมาตรการชะลอการขายข้าว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“จุรินทร์” ประชุมร่วมกับสมาคมโรงสีภาคตะวันออกเฉียงเหนือติดตามสถานการณ์ราคาข้าว พร้อมเร่ง ธ.ก.ส.เร่งปล่อยเงินในโครงการคู่ขนาน ทั้งสินเชื่อจำนำยุ้งฉาง สินเชื่อซื้อข้าวเก็บสต๊อก เพื่อผลักดันราคาข้าวให้ปรับตัวสูงขึ้น

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายวิชัย ศรีนวกุล นายกสมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้นำทีมคณะผู้บริหารสมาคมฯ ซึ่งเป็นตัวแทนสมาชิก 160 รายใน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมหารือ และได้สะท้อนปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพข้าว คุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ทำให้มีปัญหาด้านราคา โดยมีกรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม

ในการประชุมครั้งนี้ได้สั่งการให้ประสานงานไปยังธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อให้ผู้บริหารสั่งการเร่งรัดมาตรการคู่ขนาน ได้แก่ โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี หรือจำนำยุ้งฉาง ซึ่งเกษตรกรจะได้ค่าฝากเก็บตันละ 1,500 บาท โครงการสินเชื่อให้สถาบันเกษตรกรไปซื้อข้าวจากสมาชิกและโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกเป้าหมาย 4 ล้านตัน โดยให้โรงสีรับซื้อข้าวจากเกษตรกรเพื่อเก็บสต๊อกระยะเวลา 2-6 เดือน และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ 3 งบประมาณตั้งแต่ปี 2563 ระยะเวลารับซื้อข้าวคือ 1 พ.ย. 2563 ถึง 31 มี.ค. 2564 ทั่วประเทศ และในส่วนภาคใต้ในวันที่ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2564 เพื่อให้เกิดการแข่งขันรับซื้อข้าวจากชาวนาเพิ่มขึ้นและส่งผลให้ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้น

ทั้งนี้ ธ.ก.ส.รายงานว่าได้ประสานงานสาขาทั่วประเทศ และโดยเฉพาะ 22 จังหวัดในภาคอีสาน ซึ่งทำการประชุมฝ่ายกิจการสาขาที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อเร่งรัดให้เกิดกระบวนการในมาตรการคู่ขนานเพื่อยกระดับราคาข้าวของเกษตรกรในระหว่างนี้แล้ว


กำลังโหลดความคิดเห็น...