xs
xsm
sm
md
lg

ก.พลังงานเตรียมทำแผนพลังงานแห่งชาติตามข้อเสนอ สศช.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กระทรวงพลังงานเตรียมทบทวนแผนพีดีพีใหม่ให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป เดินหน้าจัดทำค่าพยากรณ์ไฟฟ้าใหม่ปี 2564 พร้อมจัดทำแผนพลังงานแห่งชาติรวม 5 แผนพลังงานไว้ด้วยกันตามข้อเสนอ สศช. ปรับมิติใหม่จากโฟกัสแค่ในประเทศ มองโลกให้กว้างขึ้นสู่การดันไทยฮับซื้อขายไฟ-LNG

นายกวิน ทังสุพานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานเตรียมทบทวนแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 ที่ปัจจุบันเป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP2018Rev.1) เพื่อนำมาสู่การจัดทำแผน PDP2022 โดยในช่วง 6 เดือนข้างหน้ากระทรวงพลังงานจะเริ่มกระบวนการจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าใหม่ให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต

“ขณะนี้สำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จ้างนิด้าจัดทำโมเดลค่าพยากรณ์ฯ ให้เหมาะสมกับปัจจุบันคาดว่าจะเสร็จกลางปี 2564 และคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในปี 2565 ซึ่งการจัดทำดังกล่าวเป็นไปตามข้อเสนอแนะของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ที่ให้ทบทวนให้สอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป” นายกวินกล่าว

นอกจากนี้ สศช.ยังเสนอแนะให้กระทรวงพลังงานจัดทำแผนพลังงานแห่งชาติที่จะรวม 5 แผนพลังงานประกอบด้วย แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) แผนบริหารจัดการก๊าซ (Gas Plan) และแผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง (Oil Plan) คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2565 ก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบต่อไป

ทั้งนี้ มิติใหม่ของการวางแผนพลังงานดังกล่าวระยะต่อไปจะโฟกัสยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางซื้อขายไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ในภูมิภาค จากเดิมจะมองแค่มิติในประเทศอย่างเดียว ดังนั้น การจัดทำแผนพลังงานทั้งหมดจะต้องมองในหลายองค์ประกอบมากขึ้นโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) แบตเตอรี่ พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาสำรองที่สูงในระยะสั้นนั้นขณะนี้ทางสนพ. สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางการลดระดับสำรองอยู่ เช่น การขายไฟฟ้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านและการเร่งปลดโรงไฟฟ้าเก่าออกจากระบบเร็วขึ้น (Buy Out) เป็นต้น คาดว่าจะได้ข้อสรุปใน 6 เดือน
กำลังโหลดความคิดเห็น