xs
xsm
sm
md
lg

ปรับโฉมศูนย์บริการร่วมคมนาคมเสร็จแล้ว ร้องเรียน-รับต่อภาษีรถครบวงจร

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมทางหลวงชนบทปรับปรุงอาคารศูนย์บริการร่วมคมนาคม และสวนสาธารณะใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสร็จแล้ว บริการเบ็ดเสร็จ รับร้องเรียน จ่ายภาษีรถ เปลี่ยนใบขับขี่ใหม่ สะดวก ประหยัดเวลา 

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า ขณะนี้ ทช.โดยสำนักบำรุงทางได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่อาคารศูนย์บริการร่วมคมนาคม และบริเวณสวนสาธารณะสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ฝั่งพระนคร เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เสร็จแล้ว และเปิดให้ประชาชนได้ใช้บริการอย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบแล้ว ซึ่งทำให้ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปใช้บริการที่หน่วยงานต่างๆ

ทั้งนี้ ศูนย์บริการร่วมคมนาคมได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2549 และเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 18 ก.ย. 2549 เพื่อเป็นศูนย์รวมการให้บริการด้านคมนาคมแก่นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป กระทรวงคมนาคมได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวงคมนาคม มีปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานกรรมการ และคณะทำงานดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวงคมนาคม มีอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเป็นประธาน และหน่วยงานราชการในสังกัดเป็นกรรมการ มี 19 หน่วยงานจากสังกัดกระทรวงคมนาคม ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และทางราง มาให้บริการประชาชน ณ จุดเดียวกัน

เช่น บริการรับเรื่องส่งต่อเส้นทางเดินรถไฟ บริการรับเรื่องส่งต่อเรือโดยสาร บริการรับเรื่องส่งต่อด้านรถไฟฟ้าใต้ดิน บริการรับเรื่องส่งต่อด้านสายการบิน บริการรับเรื่องส่งต่อเดินรถ บขส. บริการแนะนำเส้นทาง บริการตู้เติมบัตรทางด่วน Easy Pass ชำระบิลค่าน้ำค่าไฟฟ้า บริการตู้รับชำระภาษีรถประจำปี

บริการตู้อเนกประสงค์ภาครัฐ เช่น ตรวจสอบข้อมูลใบสั่ง สิทธิการรักษาประกันสังคม บริการให้ข้อมูลด้านกฎหมาย กฎระเบียบ บริการเปลี่ยนรูปแบบใบขับขี่ กรณีชำรุดเสียหาย บริการตรวจสอบสภาพจราจร บริการข้อมูลและแบบฟอร์ม เป็นต้น

เนื่องจากอาคารศูนย์บริการร่วมคมนาคมที่ให้บริการประชาชนในอดีตมีพื้นที่ขนาดเล็ก ประสบปัญหาสถานที่คับแคบ จากประชาชนที่มารับบริการมีจำนวนมาก และในช่วงฤดูฝนประสบปัญหาน้ำล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ให้บริการ กรมทางหลวงชนบทจึงมีแนวคิดที่จะสร้างอาคารใหม่ ซึ่งมีขนาด 3 เท่าของพื้นที่เดิม พร้อมทั้งยกระดับตัวอาคารให้สูงขึ้น

โดยอาคารศูนย์บริการร่วมคมนาคมที่ดำเนินการก่อสร้างใหม่เป็นอาคาร 2 ชั้น เปิดให้บริการแก่ประชาชน ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

นอกจากนี้ ทช.ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะโดยรอบ ให้ประชาชนสามารถเข้ามาใช้บริการ นั่งเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆ รวมถึงมีห้องน้ำสาธารณะไว้บริการ จนถึงเวลา 18.00 น. อีกด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...