xs
xsm
sm
md
lg

“กกร.” ปรับเป้าส่งออกปี 63 ฟื้นตัว คาดอยู่ในกรอบติดลบ 8% ถึง 10%

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“กกร.” ปรับเป้าหมายการส่งออกปี 2563 ฟื้นตัวขึ้นหลังไตรมาส 3 ตัวเลขออกมาดี คาดทั้งปีอยู่ในกรอบ -10% ถึง -8% ดีขึ้นจากกรอบเดิมที่คาดไว้ว่าจะอยู่ที่กรอบ -12.0% ถึง -10.0% แนะรัฐต้องอัดสภาพคล่องและกำลังซื้อในประเทศเพิ่มขึ้น

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
เปิดเผยว่า หากไม่เกิดการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทย หรือสามารถควบคุมโรคให้อยู่ในวงจำกัดได้ กกร.คาดว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสที่ 4 จะฟื้นตัวได้ต่อไป แต่ยังคงต้องการการสนับสนุนจากมาตรการของรัฐที่ต่อเนื่องและตรงจุด ดังนั้น ทั้งปี 2563 กกร.ประเมินเศรษฐกิจไทยยังหดตัวในกรอบ -9.0% ถึง -7.0% คงเดิมแต่ปรับประมาณการการส่งออกในปี 2563 ดีขึ้นเป็นหดตัวในกรอบ -10.0% ถึง -8.0% จากเดิมที่ -12.0% ถึง -10.0% เนื่องจากการส่งออกในช่วงไตรมาสที่ 3 หดตัวน้อยกว่าที่คาดไว้เดิม ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าอยู่ในกรอบเดิม -1.5% ถึง -1.0%

อย่างไรก็ตาม กกร.ได้เสนอให้มีการต่ออายุมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ เช่น มาตรการชะลอการคืนเงินกู้ โดยขอให้ครอบคลุมตามความเหมาะสมของผู้ประกอบการแต่ละประเภท, การขอยืดมาตรการค่าน้ำ ค่าไฟ, การลดเก็บภาษีน้ำมันเครื่องบิน และเร่งรัด soft loan ของสายการบิน เป็นต้น

ขณะเดียวกันยังต้องการให้ภาครัฐประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) โดย กกร. และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือฯ ได้ร่วมกันจัดทำข้อเสนอด้านเศรษฐกิจ โดยนำประเด็นดังกล่าวหารือกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อนำเสนอสู่ กรอ.ในประเด็นที่สำคัญต่างๆ เช่น ด้านการค้า การลงทุน, การจ้างงาน, SME, โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เป็นต้น ก่อนจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ซึ่งจะเป็นข้อเสนอที่ช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)กล่าวว่า แนวโน้มภาคการผลิตเริ่มค่อยๆ ดีขึ้น แต่ก็จำเป็นที่ภาครัฐจะต้องมีมาตรการในการช่วยเหลือให้ต่อเนื่องทั้งด้านสภาพคล่อง และการกระตุ้นกำลังซื้อในประเทศ โดยในส่วนของภาคแรงงานเองยังฟื้นตัวช้าเนื่องจากแรงงานที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมส่วนใหญ่อยู่ในภาคการท่องเที่ยวที่ขณะนี้ยังไม่ดีขึ้นนักเพราะต่างชาติยังเข้ามาท่องเที่ยวในไทยได้ไม่มากเช่นอดีต

“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ถือว่าเป็นบุคคลภาคเอกชนยอมรับ เนื่องจากเข้าใจโครงสร้างเศรษฐกิจดี มีความรู้โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ” นายสุพันธุ์กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น