xs
xsm
sm
md
lg

“จุรินทร์” มอบรางวัลสมาคมการค้าและผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น 53 รางวัล

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“จุรินทร์” เป็นประธานมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นและผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2563 รวม 53 รางวัล เตรียมดึงเข้ามาทำงานร่วมกับพาณิชย์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ


นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในการเป็นประธานมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นและผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2563 และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการส่งออก การบริโภคภายในประเทศ และการส่งเสริม SMEs” ว่า สมาคมการค้าจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะเศรษฐกิจในระดับฐานราก ที่รัฐบาลและกระทวงพาณิชย์ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนา เพราะเกี่ยวข้องกับเกษตรกรและผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ซึ่งสมาคมการค้าจะต้องมาช่วยและทำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์
“ได้มีการจัดตั้ง กรอ.พาณิชย์ขึ้น เพื่อผลักดันการส่งออก โดยเอกชนนำเป็นทัพหน้า มีกระทรวงพาณิชย์สนับสนุน พร้อมปรับบทบาททูตพาณิชย์ และพาณิชย์จังหวัด โดยให้เป็นเซลส์แมนประเทศ และเซลส์แมนจังหวัด ปรับรูปแบบการค้าแบบออนไลน์ และ Contract Farming ให้ความสำคัญการค้าชายแดน และสนับสนุนเปิดโอกาสให้ SMEs มีโอกาสค้าขาย ไปงานแฟร์ระดับประเทศมากขึ้น ซึ่งต่อไปสมาคมการค้าจะเข้ามาทำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในการขับเคลื่อน”
นอกจากนี้ยังได้มีการแก้ไข พ.ร.บ.หอการค้า เพื่อช่วยผู้ประกอบการทำการค้า การลงทุน ทั้งในและต่างประเทศให้สะดวกยิ่งขึ้น และสามารถออกเอกสารแทนรัฐได้ เช่น ใบรับรอง ใบกำกับภาษี เพื่อความสะดวกในต่างประเทศ โดยไม่ต้องไปกรมการกงสุล และเมื่อมีเรื่องข้อพิพาท หอการค้าสามารถจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งได้ โดยไม่จำเป็นต้องไปศาล
นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า ปีนี้มีสมาคมการค้าที่ได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น จำนวน 24 สมาคม แบ่งเป็น 45 รางวัล ได้แก่ กลุ่มที่ 1 จัดตั้ง 1-5 ปี จำนวน 1 สมาคม 3 รางวัล คือ สมาคมการค้าบิสคลับไทย กลุ่มที่ 2 จัดตั้ง 6-15 ปี จำนวน 7 สมาคม 12 รางวัล คือ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (ได้รับรางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม), สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคมไทย , สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย, สมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปแผ่นเหล็ก , สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น, สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย และสมาคมเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย และกลุ่มที่ 3 จัดตั้ง 16 ปีขึ้นไป จำนวน 16 สมาคม 30 รางวัล คือ สมาคมประกันชีวิตไทย (ได้รับรางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม), สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย, สมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ, สมาคมประกันวินาศภัยไทย, สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย, สมาคมโรงแรมไทย, สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย, สมาคมรถเช่าไทย, สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว, สมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย, สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร, สมาคมการขายตรงไทย, สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย, สมาคมการค้านวัตกรรมการพิมพ์ไทย, สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว และสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทย
ส่วนรางวัลผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น มีจำนวน 8 รางวัล แบ่งเป็น 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลนายกสมาคมการค้าดีเด่นจำนวน 4 ราย คือ ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์ นายกสมาคมการค้าบิสคลับไทย นางกนิษฐ์ เมืองกระจ่าง นายกสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคมไทย นายวสันต์ เคียงศิริ นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และนางนุสรา บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย และรางวัลกรรมการศักยภาพดีเด่น จำนวน 4 ราย คือ น.ส.ชุติพร อธิเกียรติ เลขาธิการสมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น นายกำจร คุณวพานิชกุล อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย นายวรัทภพ แพทยานันท์ เลขาธิการสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และ ดร.สุมาลี ว่องเจริญกุล เลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว


กำลังโหลดความคิดเห็น...