xs
xsm
sm
md
lg

บีเจซี จัดจำหน่ายสินค้า บริษัท ผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ ทะเลภู

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี นำโดย นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร และ ดร.ตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ ผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาเพื่อเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้า ระหว่าง บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ ทะเลภู จำกัด นำโดย นางสาวธีรญา กฤษฎาพงษ์ กรรมการบริษัทฯ นายนครินทร์ นฤหล้า และ นายกก จุน แชน กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วัตถุประสงค์เพื่อเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เขาค้อทะเลภู” (Khaokho Talaypu) ในช่องทางอาณาเขตร้านค้าปลีกและค้าส่งแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และ แบบเงินสด (Cash Van) เพียงรายเดียวในประเทศไทย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อเพิ่มโอกาสการเติบโตทางธุรกิจให้แก่คู่ค้า เพิ่มความต่อเนื่องการจัดจำหน่ายสินค้าได้อย่างครอบคลุม ตลอดจนเพิ่มทางเลือก ความหลากหลายทางผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ความร่วมมือกันทางธุรกิจดังกล่าวจะช่วยผลักดันให้ธุรกิจของทั้ง บีเจซี และ ผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ ทะเลภู เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ณ อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆนี้


กำลังโหลดความคิดเห็น...