xs
xsm
sm
md
lg

“วีรศักดิ์” มอบโล่และหนังสือรับรองธรรมาภิบาลให้กับธุรกิจสีขาวรวม 64 ราย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“วีรศักดิ์” มอบโล่ธรรมาภิบาลธุรกิจยอดเยี่ยม และหนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจประจำปี 63 ให้แก่ธุรกิจที่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน 64 ราย มั่นใจช่วยสร้างความเข้มแข็ง ความน่าเชื่อถือให้แก่ธุรกิจ และเป็นแบบอย่างให้ธุรกิจอื่นได้ปฏิบัติตาม

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัดพิธีเชิดชูเกียรติให้แก่ธุรกิจที่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2563 โดยได้มอบโล่ธรรมาภิบาลธุรกิจยอดเยี่ยม และหนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่ธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลจำนวน 64 ราย โดยมั่นใจว่าจะช่วยสร้างความเข้มแข็ง ความน่าเชื่อถือให้แก่ภาคธุรกิจ และยังใช้เป็นแบบอย่างให้กับธุรกิจรายอื่นๆ ปฏิบัติตาม

“ที่ผ่านมากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ลงพื้นที่เพื่อประเมินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลธุรกิจ โดยการสัมภาษณ์และตรวจประเมินเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ณ สถานประกอบการ ซึ่งมีธุรกิจที่ผ่านการตรวจประเมิน และธุรกิจที่ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจจำนวน 64 ราย และในจำนวนนี้มีธุรกิจ 9 รายมีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม และได้รับโล่ธรรมาภิบาลธุรกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2563 ด้วย” นายวีรศักดิ์กล่าว

สำหรับธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา จะได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจซึ่งมีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกให้ และตราสัญลักษณ์เครื่องหมายรับรองสามารถนำไปใช้ร่วมกับเครื่องหมายการค้า หรือสื่อประชาสัมพันธ์ของธุรกิจ เพื่อการันตีความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลธุรกิจ


กำลังโหลดความคิดเห็น...