xs
xsm
sm
md
lg

มท.3 ลงพื้นที่โครงการพัฒนาสระเก็บน้ำดิบทับมา ผนึก อีสท์ วอเตอร์ แก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งเมืองระยอง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์มท.3 ลงพื้นที่จังหวัดระยองติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาสระเก็บน้ำดิบทับมา เร่งรัดโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในเมืองระยอง พร้อมจับมืออีสท์ วอเตอร์ เดินหน้าโครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำสำรองอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมและจัดหาน้ำสำรองในช่วงฤดูแล้ง สร้างความมั่นใจบริหารจัดการน้ำในตัวเมืองระยอง คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จและเริ่มดำเนินการได้ในช่วงปลายปีนี้


ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาสระเก็บน้ำดิบทับมา ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง โดยมีนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และผู้บริหารของ อีสท์ วอเตอร์ ให้การต้อนรับ


โครงการนี้เป็นโครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำสำรองอย่างเป็นระบบด้วยการสูบผันน้ำจากแม่น้ำระยองและคลองทับมา เข้าในสระสำรองที่มีขนาดความจุประมาณ 12 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ตัวเมืองจังหวัดระยองช่วงฤดูฝน และเป็นแหล่งน้ำสำรองเพื่อรองรับการอุปโภคบริโภคของประชาชนในช่วงฤดูแล้ง


นายจิรายุทธได้รายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาสระเก็บน้ำดิบทับมา โดยสรุปว่าโครงการพัฒนาสระเก็บน้ำดิบทับมาเป็นการพัฒนาบ่อดินเดิมและมีการขุดสระเพิ่มเติมเพื่อเป็นสระเก็บน้ำความจุประมาณ 12 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีการสูบผันน้ำจากแม่น้ำระยองและคลองทับมามาสู่สระสำรองน้ำดิบนี้ ซึ่งสามารถบริหารจัดการน้ำมาใช้ได้เพิ่มขึ้นประมาณ 32-47 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี นอกจากจะเป็นการเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนของอีสท์ วอเตอร์แล้ว ยังรองรับการขยายตัวทั้งภาคอุปโภค บริโภค และอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จและเริ่มสูบผันน้ำได้ในช่วงปลายปี 2563 นี้


“โครงการพัฒนาสระเก็บน้ำดิบทับมาจะสามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 12 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีสถานีสูบผันน้ำอยู่ที่แม่น้ำระยองและคลองทับมา ซึ่งจะมีอัตราการสูบเฉลี่ย 250,000-400,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทำให้สามารถเพิ่มน้ำต้นทุนให้แก่พื้นที่จังหวัดระยองได้ประมาณ 32-47 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี นอกจากนี้แล้วยังเป็นการช่วยลดผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมในตัวเมืองระยองได้อีกทางหนึ่งด้วย เนื่องจากสระเก็บน้ำดิบทับมาจะทำหน้าที่เป็นแก้มลิงเพื่อรับน้ำท่วมหลากในฤดูฝน อีกทั้งยังใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตัวเมืองระยองอีกด้วย” คุณจิรายุทธกล่าวเพิ่มเติม


ดร.ทรงศักดิ์ได้ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมรองรับปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งในปี 2563 ซึ่งการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาสระเก็บน้ำดิบทับมา เป็นโครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำสำรองอย่างเป็นระบบที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญ โดยเร่งรัดให้ทุกหน่วยงานเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำเพื่อเสริมเสถียรภาพความมั่นคงด้านน้ำให้กับพื้นที่ภาคตะวันออกและพื้นที่อีอีซี ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจให้เกิดความมั่นคงและเพียงพอมีเสถียรภาพทั้งอุปโภคบริโภค ระบบนิเวศ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการท่องเที่ยวที่มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น