xs
xsm
sm
md
lg

“W9” ชี้ 4 เทรนด์ส่งผลธุรกิจเวลเนสบูม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ผู้จัดการรายวัน360- ตลาดสุขภาพ 65,000 ล้านบาท ปีนี้โต 6.8% เหตุปิดประเทศกระทบท่องเที่ยว แต่ในประเทศโตจากโควิด-19 ส่งผู้บริโภคห่วงสุขภาพสูงขึ้น W9 ชี้ 4เทรนด์ Wellness โอกาสทางธุรกิจ ชูบริการ ด้วยแนวคิด Healthitude มั่นใจสิ้นปีนี้รายได้ทะลุ 50 ล้านบาท ปีต่อไปโตเป็นเท่าตัว

นายแพทย์พิจักษณ์ วงศ์วิศิษฎ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม W9 Wellness Center เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่เปิดให้บริการ W9 Wellness Center พบว่า ผู้ใช้บริการกว่า 80% มีปัญหาสุขภาพ จากสาเหตุการใช้ชีวิตที่ไม่สมดุล ส่งผลต่อการทำงานที่ผิดปกติของระบบการทำงานพื้นฐานต่างๆของร่างกาย จนอาจเสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควร ในทางการแพทย์มีการดูแลสุขภาพ 2 รูปแบบ คือ การดูแลสุขภาพเชิงรับ คือเมื่อมีอาการป่วยแล้วจึงเข้ามาปรึกษาและทำการรักษา และดูแลสุขภาพเชิงรุก หรือเชิงป้องกันโรค ด้วยการสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ และก่อนที่จะส่งสัญญาณเริ่มมีปัญหาสุขภาพ


ส่งผลให้เกิดเป็น 4 เทรนด์ Wellness หรือเทรนด์การสร้างสมดุลความสุขชีวิตทุกด้าน ประกอบด้วย 1.สังคมสูงวัย ปัจจุบันไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มรูปแบบ และในปี2564 จะมีประชากรอายุ 60 ปี เป็นสัดส่วน 20% ของจำนวนประชากรในประเทศ ในขณะที่ประชากรวัยทำงานและการเกิดใหม่มีอัตราลดลงต่อเนื่อง 2.อายุยืนด้วยคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้ร่างกายได้ดีตามวัย ทำงานและช่วยเหลือตัวเองได้ 3.โภชนาการเฉพาะบุคคล คนสมัยนี้สนใจหาความรู้และให้ความสำคัญกับการดูแลโภชนาการเพิ่มมากขึ้น และ4.ผู้บริโภคสนใจและใส่ใจสุขภาพเชิงรุก โดยเฉพาะคนยุคใหม่กลุ่มยุคมิลเลนเนียล และเจเนอเรชั่นวาย มีการหาข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเชิงลึก ทั้งในเรื่องการบริโภคอาหาร การออกกำลังกาย การควบคุมน้ำหนักมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม จากสถิติช่วงก่อนเกิดโควิด-19 พบผู้มีปัญหาสุขภาพที่มาใช้บริการด้วย 6 ปัญหาสุขภาพ ได้แก่ 1. ปัญหานอนไม่หลับและมีความเครียด 19.34%, 2. ปัญหาผิวและริ้วรอย 19.34%, 3. ปัญหาน้ำหนักตัว 18.4%, 4. การเสริมภูมิคุ้มกัน 15.57%, 5. ปัญหาฮอร์โมน 14.62% และ 6. ความกังวลเกี่ยวกับมะเร็ง 12.73% 
 


ส่วนช่วงโควิด–19 แพร่ระบาด พบคนไทยมาปรึกษาเกี่ยวกับการเสริมภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นเป็น 20.65% และปัญหานอนไม่หลับและมีความเครียดเพิ่มขึ้นเป็น 20.05% เป็น 2 อันดับแรกที่ผู้มาใช้บริการเข้ามารับคำปรึกษาในช่วงนี้ ดังนั้นการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้พฤติกรรมด้านสุขภาพของคนไทยเปลี่ยนไป และเป็นปัจจัยเร่งให้ผู้คนหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันมากขึ้น

“ปัจจุบันภาพรวมตลาดเฮลธ์เวลเนสทัวริสซึ่ม มีมูลค่า 65,000 ล้านบาท ปีนี้คาดว่าจะโตเพียง 6.4-6.5% จากปกติโต2หลัก เนื่องจากไทยปิดประเทศกระทบส่วนของท่องเที่ยว ที่เข้ามาเที่ยวแบบเชิงสุขภาพ หรือกลุ่มที่จะเข้ามารักษาในไทยแต่เดินทางมาไม่ได้เพราะติดโควิด-19 แต่สำหรับในไทยเองตลาดเติบโตสูง โดยเฉพาะโควิด-19 ส่งผลให้คนให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น”
ด้านนายขันธ์พลร์ ซื่อภาคย์ กรรมการบริหาร ศูนย์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม W9 Wellness Center กล่าวเสริมว่า ในส่วนของ W9 จะมุ่งสร้างความสมดุลให้สุขภาพของผู้มาใช้บริการ ภายใต้แนวคิด “Healthitude” ยกระดับ “การป้องกัน” และดูแลสุขภาพผ่านการตรวจสุขภาพเชิงลึก 


กำลังโหลดความคิดเห็น