xs
xsm
sm
md
lg

ปศุสัตว์ฯ ชี้ NGOs บิดเบือนใช้ภาพเก่ากระทบอุตสาหกรรม หนุนเลี้ยง Cage Free ยกซีพีเอฟเป็นต้นแบบ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมปศุสัตว์ยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มไก่ไข่ เปิดขอบข่ายการรับรองใหม่สำหรับมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage free) เพื่อพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ไทย ดันสร้างมาตรฐานอาหารปลอดภัยให้แก่คนไทย เพิ่มทางเลือกแก่ผู้บริโภค ยกฟาร์มไข่ไก่วังสมบูรณ์ของซีพีเอฟเป็นฟาร์มต้นแบบถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรที่สนใจ เผย NGOs ผลิตคลิปบิดเบือนกระทบอุตสาหกรรมไก่ไข่

นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์เดินหน้าสร้างมาตรฐานใหม่ในการเลี้ยงไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง หรือ Cage Free ซึ่งเป็นรูปแบบการเลี้ยงที่กําลังเป็นที่นิยมและตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน ที่ให้ความสําคัญต่อหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) โดยสนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ประกอบการเลี้ยงไก่นอกกรงตับ ภายใต้ระบบการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตรสําหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (GAP) ที่จะทําให้ไก่ไข่ปราศจากความเครียด มีสุขภาพที่แข็งแรง และมีแนวโน้มช่วยลดการใช้ยาปฏิชีวนะหรือสารเคมีอื่นๆ ภายในฟาร์ม เนื่องจากสัตว์สามารถเคลื่ยนไหวได้อย่างอิสระและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ 5 ประการ ได้แก่ อิสระจากความหิวกระหาย อิสระจากความไม่สบายกาย อิสระจากความเจ็บปวดและโรคภัย อิสระจากความกลัวและไม่พึงพอใจ และอิสระในการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ

“กรมปศุสัตว์สนับสนุนการเปิดขอบข่ายการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรงแก่เกษตรกรที่สนใจ เป็นการต่อยอดจากมาตรฐานฟาร์มฯ GAP ที่กรมฯ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่ก่อนแล้ว และยกระดับมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ในประเทศไทย นำไปสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัยให้แก่คนไทย และถือเป็นการผลักดันการพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ ทําให้ Cage Free egg เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้บริโภค” นายสัตวแพทย์ สรวิศกล่าว


อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวอีกว่า ปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้ประกอบการที่ได้ร่วมสนับสนุนนโยบายดังกล่าว และดำเนินการเลี้ยงไก่ไข่แบบไม่ใช้กรงจนประสบความสำเร็จแล้ว คือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ที่มีฟาร์มไข่ไก่วังสมบูรณ์ เป็นฟาร์มต้นแบบการพัฒนาการผลิตไข่ไก่จาก Cage Free Farm พร้อมแบ่งปันการเรียนรู้การผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่คำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์แก่เกษตรกรที่สนใจ และที่ผ่านมากรมปศุสัตว์ร่วมกับซีพีเอฟในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อใช้ในการยกร่างมาตรฐานทั่วไปให้เกษตรกร ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการไก่ไข่ทั้งบริษัท และเกษตรกรรายย่อยให้ความสนใจปรับการเลี้ยงให้เข้าสู่มาตรฐานนี้ และขอรับการรับรองหลายราย ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการค้าปลีกรายใหญ่ต่างให้ความร่วมมือในการจําหน่ายสินค้าไข่ไก่ที่ไม่ใช้กรง สำหรับผู้บริโภคที่สนใจเลือกซื้อ Cage Free egg สามารถซื้อได้ตามสถานที่จําหน่ายไข่ไก่ทั่วไปในห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ หรือสถานที่จําหน่ายไข่สดที่มีสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK”

ทั้งนี้ ปัจจุบันมี NGOs บางกลุ่มกำลังมีความพยายามบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ไข่ ด้วยการผลิตวิดีทัศน์โดยใช้ภาพประกอบเป็นไก่ไข่ที่แออัดในกรงแคบๆ ภาพไก่ที่อ่อนแอ หรือมีปัญหาสุขภาพ รวมถึงภาพกระบวนการเลี้ยงที่โบราณไม่ต่ำกว่า 20-30 ปี แล้วแชร์ต่อๆ กัน จนอาจสร้างความเข้าใจผิดแก่สังคม และส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไก่ไข่ได้ ซึ่งการผลิตไข่ไก่ของไทยภายใต้การกำกับดูแลของกรมปศุสัตว์ มุ่งเน้นระบบมาตรฐานฟาร์มอย่างเข้มงวด รวมถึงการรับรองมาตรฐาน GMP HACCP และ DLD Certificate เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่า “ไข่ไก่ทุกฟองมีมาตรฐานความปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดกระบวนการ”

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมมาตรฐานดังกล่าว สามารถขอข้อมูลการรับรองได้ที่กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 3133
กำลังโหลดความคิดเห็น...