xs
xsm
sm
md
lg

เริ่มกลับสู่ปกติ! ผู้โดยสารรถไฟ-รถไฟฟ้า ทะลุ 1.1 ล้านคน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมรางเผย ผู้โดยสารระบบรางเพิ่มทะลุ 1.1 ล้านคน รฟท.จัด รถ 224 ขบวน รับหยุดยาว วันแรกเกือบ 6 หมื่นคน ส่วนรถไฟฟ้า 3 โครงการ ยังเพิ่มต่อเนื่อง

ก.ค.ฟท.จัดดินรถ 224 ขบวน
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง สรุปการดำเนินงานตามมาตรการอำนวยความสะดวกฯ ด้านระบบราง ของวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 พบว่า ภาพรวมมีผู้ใช้บริการระบบรางจำนวน 1,111,176 คน เพิ่มขึ้น 90,115 คน หรือเพิ่มขึ้น 8.83 %เมื่อเทียบกับวันศุกร์ที่ 3 ก.ค. 2563 (มีผู้โดยสารใช้บริการระบบราง 1,021,061 คน)ของช่วงเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 2563 ที่ผ่านมา โดยพบว่า ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง ไม่มีเหตุรถไฟฟ้าขัดข้อง และไม่มีอุบัติเหตุทางรถไฟแต่อย่างใด โดยมีรายละเอียด

1.รฟท. จัดตู้โดยสารเพิ่มโดยพ่วงไปกับขบวนรถไฟที่มีผู้โดยสารหนาแน่นให้เพียงพอต่อการเดินทางของประชาชน พบว่า ไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานีกรุงเทพ โดยจัดขบวนรถโดยสารให้บริการ 224 ขบวน มีผู้ใช้บริการ 58,416 คน เพิ่มขึ้น 3,706 คนหรือ 6.77% เมื่อเทียบกับวันศุกร์ที่ 3 ก.ค.63 (วันแรกของช่วงวันหยุดยาวเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 2563 มีผู้โดยสารจำนวน 54,710 คน) โดยไม่มีรับแจ้งอุบัติเหตุทางรถไฟ

2. การให้บริการระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีผู้มาใช้บริการรวม 1,052,760 คน เพิ่มขึ้น 86,409 คน หรือเพิ่มขึ้น 8.94 % เมื่อเทียบกับวันศุกร์ที่ 3 ก.ค.63 (วันแรกของช่วงวันหยุดยาวเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 2563 มีผู้โดยสารจำนวน 966,351 คน)

-รถไฟฟ้า แอร์พอร์ตตเรลลิงก์ มรผู้ใช้บริการ จำนวน 48,746 คน (เพิ่มขึ้น 6,261 คน หรือเพิ่มขึ้น 14.74%)

-รถไฟฟ้า BTS จำนวน 644,000 คน (เพิ่มขึ้น 49,100 คน หรือเพิ่มขึ้น8.21%)

-รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) จำนวน 312,723 คน (เพิ่มขึ้น 28,312 คน หรือเพิ่มขึ้น 9.95%)

-รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม(สีม่วง) มีผู้ใช้บริการจำนวน 47,291 คน (เพิ่มขึ้น 5,736 คน หรือเพิ่มขึ้น 13.80%)

โดยกรมราง.ได้กำชับผู้ให้บริการระบบรางทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกฯ และ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ ขร. ลงพื้นที่สุ่มตรวจการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวและพร้อมประสานงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด้านระบบรางด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...